Złote Gody

„Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę  miłość w ręce
i  przenieść ją przez całe życie”.
K. I. Gałczyński

        W grudniowe słoneczne popołudnie dwie pary małżeńskie z Gminy Dąbrowice świętowały jubileusz „Złotych  Godów”. Nasze „złote pary” to Państwo  Danuta i Eugeniusz Dropińscy, którzy wspólnie przeżyli ponad pięćdziesiąt dwa lata oraz Państwo Zenona i Wojciech Kwiatkowscy, świętujący pięćdziesiątą rocznicę ślubu.
„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin, przyjaciół i całej społeczności gminy. Odznaczone pary są przykładem dla młodego pokolenia,  pokazują że prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach nadal darzyć się wzajemnym zrozumieniem, tolerancją i szacunkiem.
Mając na uwadze przeżyte przez Jubilatów wspólnie lata, Pani Dorota Dąbrowska, Wójt Gminy Dąbrowice wystąpiła do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o przyznanie Jubilatom specjalnych odznaczeń państwowych, przeznaczonych dla osób, które wytrwały w jednym związku małżeńskim 50 lat.
W dniu 29 grudnia 2017 r.  Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy wraz z Panem Michałem Drążkiewiczem Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panią Moniką Karpierz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach,  uroczyście odznaczyła uhonorowane pary medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.  Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach, zaś po oficjalnej dekoracji Jubilaci wraz z towarzyszącą im rodziną i przyjaciółmi oraz włodarzami Gminy Dąbrowice przenieśli się do Karczmy w Miłosnej, gdzie odbyło się „złote wesele” z tortem i toastem wzniesionym na cześć Jubilatów.  „Złote pary” otrzymały także upominkowe wazony ze specjalną  dedykacją oraz życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne lata.
Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego.