Informacja dotycząca pozyskanego dofinansowania

 

 

                                                                                                   Gmina Dąbrowice

 

Zadanie pn.

„Racjonalizacja zużycia energii w budynku mieszkalnym stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8”

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

dofinansowanie w formie pożyczki- 95.707,00 zł

dofinansowanie w formie dotacji- 63.805,00 zł

 

Zakres prac obejmuje:

- modernizacja kotłowni wraz instalacji c.o.;

- wykonanie instalacji c.w.u wraz z instalacją kolektorów słonecznych;

- ocieplenie dachu;

- ocieplenie ścian zewnętrznych;

- modernizacja oświetlenia na LED;

- wymiana drzwi do budynku

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zużycia energii w budynku. Realizacja przyczyni się również do poprawy życia mieszkańców poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego oraz pozwoli na promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę stanu technicznego obiektu mieszkalnego.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl