Informaja dotycząca uzyskanego dofinansowania

 


                                                                                               Gmina Dąbrowice

 

 

Zadanie pn.

„Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Stary Rynek 31”

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

dofinansowanie w formie pożyczki- 216.031,00 zł

dofinansowanie w formie dotacji- 144.020,00 zł

 

Zakres prac obejmuje:

- modernizacja instalacji c.o.;

- wykonanie instalacji c.w.u wraz z kolektorami słonecznymi;

- ocieplenie dachu;

- ocieplenie ścian zewnętrznych;

- modernizacja oświetlenia LED wraz z wymianą opraw oświetleniowych;

- wymiana drzwi do budynku

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zużycia energii w budynku. Realizacja przyczyni się również do poprawy życia mieszkańców poprzez termomodernizację budynku mieszkalnego oraz pozwoli na promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę stanu technicznego obiektu mieszkalnego.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl