Ocena jakości wody dot. wodociągu publicznego w Babach i Dąbrowicach