Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 27 kwietnia 2018