ZAPROSZENIE NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO