Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 11 czerwca 2018