ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWICACH

 

            W czwartek 21 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gminnym Przedszkolu w Zespole Szkół w Dąbrowicach. W uroczystości udział wzięli: dzieci, rodzice, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele oraz Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska, pracownik Urzędu Gminy w Dąbrowicach zajmujący się sprawami oświaty orazRadni Gminy Dąbrowice.

Dzieci w wakacyjny nastrój wprowadziły zgromadzonych śpiewając letnie, gorące, pachnące plażą i morzem piosenki przeplecione wierszami. Następnie  mali absolwenci zostali uhonorowani przez Panią Wójt Dorotę Dąbrowską dyplomami oraz upominkami. Na pozostałe dzieci czekały słodkie podarunki.

                W piątek 22 czerwca 2018 r. odbyło się zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach. Tego dnia obecni byli uczniowie i ich rodzice, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele oraz Radni Gminy Dąbrowice wraz z Wójtem Gminy Dąbrowice Panią Dorotą Dąbrowską oraz pracownikiem ds. oświaty. Najważniejszym punktem uroczystości było odebranie gratulacji, dyplomów i nagród książkowych przez uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce. Wyróżnienie zostali również przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Dorota Grabska oraz Pani Bożena Stelmachowska, które przez cały rok szkolny aktywnie  udzielały się na rzecz szkoły. Tego dnia pożegnano też uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Wychowawca i dyrektor szkoły uroczyście wręczyli świadectwa absolwentom, którym gratulacje, dyplomy oraz upominki złożyła również Pani Wójt.  Całość zwieńczyły występy ostatniej i przedostatniej klasy gimnazjalnej. Pojawiły się także łzy wzruszenia. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 zakończono cytatem: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”.