Ocena jakości wody, dot. wodociągu publicznego Dąbrowice