Dożynki Gminne Dąbrowice 2018

Dnia 26 sierpnia 2018 roku w Gminie Dąbrowice odbyły się Uroczystości Dożynkowe pod Honorowym Patronatem  Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
. Tegoroczne Święto Plonów rozpoczął przemarsz Korowodu Dożynkowego prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną ulicami Dąbrowic. Gospodarze oraz Starostowie Dożynek wyruszyli z darami spod Ratusza do Kościoła parafialnego p.w. Św. Wojciecha. Podczas Mszy Św. Podziękowano za tegoroczne plony.  Po Mszy Św. udano się plac rekreacji, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Święta Plonów. Prowadzący – Pan Krzysztof Danecki przywitał wszystkich gości. Na ręce gospodarzy Gminy został przekazany wieniec dożynkowy wypleciony
z tegorocznych zbóż przez Przedstawicieli Sołectw: Baby i Zgórze. Starostowie  Dożynek Pani Sylwia Bielicka oraz Pan Michał Bińkowski przekazali chleb na ręce Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Michała Drążkiewicza. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym oraz ze Starostami podzielili się z mieszkańcami bochnem chleba wypieczonym z ziaren tegorocznych zbóż. Następnie przekazano kosze dożynkowe przygotowane przez delegację Sołectw z naszej Gminy.

Sołectwa Dąbrowice I,II,III – przygotowały kosz pełen chleba;
Sołectwa Baby, Zgórze – kosz z darami pola;
Sołectwa Witawa, Liliopol – kosz z warzywami;
Sołectwa Augustopol, Mariopol – kosz z owocami;
Sołectwa Ostrówki, Żakowiec – kosz z kwiatami

Podziękowano sponsorom tegorocznych dożynek:

•             Firmie ENGIE Zielona Energia, właścicielowi Farmy Wiatrowej Dąbrowice

•             Panu Mieczysławowi Wośko Prezesowi Firmy Polfarmex S.A

•             Panu Józefowi Cieślińskiemu właścicielowi Piekarni w Dąbrowicach

•             Spółdzielczej  Grupie Bankowej Krośniwice o/ Dąbrowice

•             Pani  Aleksandrze Kotlińskiej właścicielce sklepu spożywczego

•             Państwu Annie i Tomaszowi Koniarkom właścicielom sklepu spożywczego

•             Panu Markowi Łukomskiemu z Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego

•             Panu Adamowi Hanzelewiczowi Prezesowi Firmy Vester

•             Państwu Bogusławie i Adamowi Przepiórze Bar u Bogusi

•             Państwu Katarzynie i Piotrowi Zasadzińskim z Liliopola

•             Państwu Annie i  Stanisławowi  Wojtczakom z Dąbrowicach

•             Paniom Zenonie Kwiatkowskiej i Annie Michalak

oraz:

-  Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Świsłowskiemu za odprawienie uroczystej Mszy dożynkowej oraz za pobłogosławienie  tegorocznych plonów;

- Starostom tegorocznych Dożynek  Pani Sylwii Bielickiej  z  Augustopola oraz Panu  Michałowi Bińkowskiemu z Piotrowa za osobisty wkład i zaangażowanie;

- Delegacjom poszczególnych sołectw oraz sołtysom  za przepiękny wieniec dożynkowy wypleciony
z tegorocznych zbóż oraz za wspaniałe kosze dożynkowe z tegorocznymi plonami;

-Przedstawicielom sołectw Baby i Zgórze za piękną dożynkową dekorację;

- Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy;

- Państwu Katarzynie i Piotrowi Zasadzińskim z Liliopola za słodkie i przepyszne wypieki;

Panu Zdzisławowi Kostrzewie-  Wójta Gminy Nowe Ostrowy oraz Panu Krzysztofowi Debichowi -Starosty Kutnowskiego za wypożyczenie namiotów.

-  Paniom z Klubu Kobiet Aktywnych oraz Paniom kucharkom z Zespołu Szkół w Dąbrowicach,
a także Pani Beacie Drążkiewicz za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.
- Zespołowi wokalnemu „Dąbrowickie Nutki”

- Klubowi Seniora

- Członkom Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa z Dąbrowic, Pracownikom oraz stażystom a szczególnie pracowniom interwencyjnym z Urzędu Gminy
w  Dąbrowicach  jak również wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

            Na ręce Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej wpłynęły okolicznościowe adresy z życzeniami dla rolników i mieszkańców gminy Dąbrowice od: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Przemysława Błaszczyka, Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Rau, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Artura Bagińskiego oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa Leśnictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kutnie Pani Justyny Jasińskiej.
               
Pani Wójt Dorota Dąbrowska podziękowała również wszystkim radnym i sołtysom, z którymi miała przyjemność współpracy przez ostatnie cztery lata.  Wszystkim pracownikom
i współpracownikom oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych. Klubowi Kobiet Aktywnych i Kołom Gospodyń Wiejskich,  Zespołowi Dąbrowickie Nutki, Klubowi Seniora oraz Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych,
a także Zarządowi Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa za wsparcie przy organizowaniu uroczystości gminnych, Nauczycielom, Dzieciom i Młodzieży z Zespołu Szkół
w Dąbrowicach za zaangażowanie i wysiłek włożony podczas wszystkich uroczystości gminnych. Przede wszystkim mieszkańcom gminy za dużą przyjemność pracy z nimi i dla nich. Bardzo serdecznie podziękowała tym, którzy przez ten okres pomagali w zdobywaniu  i pozyskiwaniu środków finansowych.  
W szczególności Posłowi Tadeuszowi Woźniakowi, Radnemu Sejmiku Województwa Robertowi Baryle, Zarządowi Województwa Łódzkiego, a w szczególności Wicemarszałkowi Arturowi Bagińskiemu, Wojewodzie Łódzkiemu Zbigniewowi Rau, a w sposób szczególny Wicewojewodzie Korolowi Młynarczykowi. Również Staroście Kutnowskiemu  Krzysztofowi Debichowi oraz Radnemu Powiatowemu Andrzejowi Szarwasowi. Natomiast największe wyrazy podziękowania  Pani Wójt skierowała do  Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Błaszczyka i Posła na Sejm Tadeusza Woźniaka – dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu,  otrzymaliśmy ponad pół miliona złotych dofinansowania na zakup nowego samochodu strażackiego. Który będzie służył poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i ich domostw na terenie naszej gminy.

               Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna: dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dąbrowicach pod opieką Pani Iwony Winieckiej, Pani Katarzyny Kasztelan, Pani Marty Czarneckiej, Pani Aleksandry Kołodziejskiej, Pani Katarzyny Krygier, Pani Magdy Urbaniak, Dąbrowickie Nutki pod opieką Pani Bożeny Kolasińskiej, Klub Senior w składzie: Bernadetta Kacprowicz, Helena Bonio, Piotr Bonio, Tadeusz Trzaskalski, Marianna Józwiak, Teresa Andrzejczak, Barbara Jabłońska, Zespół HARMONIA z Lubienia Kujawskiego. Mieszkańcy oraz gości skorzystać mogli z darmowych, pysznych posiłków, które zostały przygotowane przez Klub Kobiet Aktywnych z Dąbrowic i Kucharki z Zespołu Szkół w Dąbrowicach z pomocą Pani Beaty Drążkiewicz. Odbyła się również wystawa rękodzieł naszych zdolnych mieszkanek Pani Gąsiorowskiej Cecylii oraz Pani Urbaniak Janiny. Dla najmłodszych przygotowano również mnóstwo atrakcji takich jak: darmowy popcorn, gofry, dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, boisko dmuchane do piłki nożnej, stoiska ze słodkimi przekąskami. Podczas uroczystości odwiedziła nas grupa Kutnowskich Motocyklistów, gdzie można było obejrzeć i  zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na motocyklach. Zabawę taneczną poprowadził lokalny zespół Convers. Gościliśmy również Gwiazdę Wieczoru, nasz rodzimy zespół „Mały  z Dużym” w składzie: Piotr Winiecki, Damian Korytek, którzy porwali do zabawy gości Dożynkowych.