WIGILIA GMINNA 2018

            Wigilijny stół, na nim lśniąco biały obrus i koszyk z siankiem a na nim opłatek. Tak właśnie rozpoczęła się dnia 15 grudnia br. o godzinie 16.00 już po raz piąty w naszej gminie odbyło się Spotkanie Wigilijne. Mieszkańcy licznie przybyli by przy wigilijnym stole w świątecznej atmosferze złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Wójt Gminy Dorota Dąbrowska wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Wojciechowskim wspólnie podziękowali wszystkim licznie przybyłym mieszkańcom gminy oraz zaproszonym gościom za uczestnictwo w gminnej Wigilii,
a także złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości i miłości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. 

            W wigilijnej, uroczystej kolacji udział wzięli m.in.. Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, Radny Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski, Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman,  Komendant Komisariatu Policji
w Krośniewicach Dariusz Bujalski, Dyrektor Zespołu Szkół 

w Dąbrowicach Jacek Pietrzykowski, kierownicy i pracownicy  jednostek organizacyjnych gminy, radni gminni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowicach.

            Zebranych licznie gości w świąteczny nastrój wprowadziły dzieci i młodzież
z  Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz Zespół Dąbrowickie Nutki, które zaprezentowały bożonarodzeniowy program artystyczny  pod czujnym okiem opiekunów  Pani Małgorzaty Sokołowskiej, Pani Agnieszki Sęczkowskiej, Pani Katarzyny Banasiak, Pani Aleksandry Kołodziejskiej oraz Pani Bożeny Kolasińskiej.

            Po wspólnym śpiewaniu kolęd, Pani Wójt Dorota Dąbrowska poprosiła Pana Kierownika Krzysztofa Daneckiego o wspólną modlitwę i przełamanie się opłatkiem. Nastąpiła wymiana świątecznych życzeń. Pani Wójt przekazała również życzenia Pana posła Tadeusza Woźniaka oraz Pana senatora Przemysława Błaszczyka. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" pod honorowym patronatem Pani Wójt  przekazało sprzęt muzyczny Zespołowi Wokalnemu Uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowicach  po czym Pani Wójt zaprosiła wszystkich zebranych do tradycyjnego skosztowania potraw wigilijnych przygotowanych przez Panią Jolantę Nowakowską z "Kuchni z Pasją" po czym wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

            Spotkanie wigilijne w wyjątkowej atmosferze zorganizowali jak zawsze chętni do pomocy mieszkańcy gminy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa”, kobiety z Klubu Kobiet Aktywnych, oraz Pracownicy Urzędu Gminy  i Zespołu Szkół w Dąbrowicach, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/dabrowice/photos/pcb.2412241968817703/2412239638817936/?type=3&theater