Ocena jakości wody dot. wodociągu publicznego: Baby i Dąbrowice