Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich

 

 

Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

 

1.

 

Dąbrowice I

 

Michał Bińkowski

Krystyna Banasiak

Ewa Okupska

Wiktor Swędera

2.

Dąbrowice II

Anna Cieślińska

Jadwiga Dominowska

Teresa Gawrońska

Czesław Kawka

Wiesława Kwiatkowska

Anna Mujta

Grzegorz Rosiak

3.

Dąbrowice III

Piotr Winiecki

Krzysztof  Danecki

Wacław Kamiński

Zenona Kwiatkowska

Katarzyna Mujta
Alicja Piotrowicz

Krystian Sieradzan

4.

Augustopol

Wojciech Łuczak

Wojciech Bednarek

Jan Górski

Beata Malicka

Marzanna Szarwas

Edyta Ściślewska

5.

Mariopol

Natalia Turowska

Cecylia Gąsiorowska

Iwona Jędrusiak

Helena Turowska

6.

Baby

Małgorzata Jarka

Jadwiga Gawrysiak

Marlena Grabska

Maria Krzemińska

7.

Zgórze

Leszek Kwiatkowski

Tomasz Kwiatkowski

Roman Popis

Agnieszka Sowińska

8.

Ostrówki

Jacek Spryszyński

Beata Drążkiewicz

Monika Komorowska

Małgorzata Kubikowska

Lidia Kacprowicz

Marek Kacprzak

Damian Rosiak

Marcin Słoczyński

Zofia Szarwas

9.

Żakowiec

Damian Gąsiorowski

Janusz Marzec

Grzegorz Radke

10.

Witawa

Zofia Kacprowicz

Tadeusz Chełminiak

Iwona Dębicka – Wąs

Andrzej Kacprowicz

Tadeusz Kacprowicz

11.

Liliopol

Ilona Chorzalska

Małgorzata Baszyńska

Grzegorz Dropiński

Roman Pacholczyk

Piotr Zasadziński