Darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Dąbrowice oraz dla mieszkańców województwa łódzkiego

 

Darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Dąbrowice oraz dla mieszkańców województwa łódzkiego

 

Szkolenia będą realizowane w ramach   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

  działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.POPC.03.01.00-00-0081/18

 

Wójt Gminy Dąbrowice zaprasza mieszkańców Gminy oraz województwa łódzkiego, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 65+ nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe, do udziału
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

 

MODUŁY TEMATYCZNE:

  1. RODZIC W INTERNECIE
  2. MÓJ BIZNES W SIECI
  3. MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
  4. DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  5. TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)
  6. ROLNIK W SIECI
  7. KULTURA W SIECI

Szkolenia (w wymiarze 16 godz. dydaktycznych) odbywać się będą w  12 osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów - w  okresie od VII 2019 r. do VIII 2019 r.. W  trakcie dwudniowych zajęć kursanci korzystać będą
z  nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i  narzędzi cyfrowych. Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z  wybranego modułu szkoleniowego
i komplet materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia bezpłatny catering. Liczba zaplanowanych modułów szkoleniowych: 24.

Szczegółowych informacji udzielają: KOORDYNATOR PROJEKTU:   Sylwia Pacholczyk tel. 24  252 25 83, Urząd Gminy w Dąbrowicach, pokój nr 9.

ZAPISY NA SZKOLENIA (Decyduje kolejność zgłoszeń):

1.        Sekretariat Zespołu Szkół w Dąbrowicach tel. 24 252 25 12

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

Moduł 1 -  „Rodzic w  Internecie” adresowany jest do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług
e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych
w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Moduł 2 - „Mój biznes w  sieci”  przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Moduł 3 - „Moje finanse i  transakcje w  sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe
i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując
o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

Moduł 4 - „Działam w  sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je
w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się
w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług
e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Moduł 5 - „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.  Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Moduł 6 – „Rolnik w sieci”  przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

 

Moduł 7 - „Kultura w  sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury
i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 Materiały do pobrania:

Polska Cyfrowa 3.1 Publikacje do szkoleń-    https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-publikacje-do-szkolen/index.html