V Europejski Kongres Samorządów

 

W dniach 9-10.04.2019 r. Kraków stał się stolicą samorządu ze względu na odbywający się tam V Europejski Kongres Samorządów. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Pana Zygmunta Berdychowskiego w wydarzeniu tym udział wzięła  Wójt Gminy Dąbrowice Pani Dorota Dąbrowska oraz Krzysztof Danecki Kierownik Referatu Urzędu Gminy w Dąbrowicach. W tym roku kongres odbywał  się pod hasłem „Samorząd - razem dla przyszłości”. W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział ok. 2 tys. uczestników. W kongresie uczestniczyli reprezentanci rządu oraz większych i mniejszych samorządów. Rząd reprezentowali wicepremierzy Beata Szydło i Jarosław Gowin oraz ministrowie: Jerzy Kwieciński, Łukasz Szumowski i Andrzej Adamczyk.

Źródła finansowania rozwoju regionów, współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, możliwości integracji migrantów, walka ze smogiem, polityka senioralna i zdrowotna – to tylko  niektóre z tematów kongresu. Podczas spotkania poruszane były także  kwestie m. in. finansów, społeczeństwa, innowacji i gospodarki. Spotkania miały na celu wskazanie co udało się zrealizować przez samorządy oraz jakie wyzwania na nie czekają w przyszłości. Mówiono o sprawach życia w samorządach, ich rozwoju, codzienności, a więc o czymś, co jest bardzo realne i bliskie każdemu z nas . Odbyła się również gala wręczenia nagród dla najlepszych samorządowców.

Spotkania takie są bardzo pozytywnymi wydarzeniami. Są one źródłem wymiany spostrzeżeń, doświadczeń, pomysłów, dzieleniem się dobrymi praktykami oraz napotykanymi problemami podczas codziennych działań. Wiedza, którą można nabyć w taki sposób jest istotnym elementem w rozwoju samorządu i w pracy samorządowców. Nie wykluczone są współprace między uczestnikami kongresu. Rozmowy z przedstawicielami różnych samorządów pozwalały podsumować swoją pracę i jeszcze lepiej i efektywniej planować działalność na rzecz  rozwoju swojej małej ojczyzny.