Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu kutnowskiego