Dzień interesanta

Wójt Gminy

Dąbrowice przyjmuje

interesantów w każdą

środę w godzinach

9.00 – 14.00