Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia  wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.