Konkurs Wędką Czystym Wodom Cześć został rozstrzygnięty

W Kutnowskim Domu Kultury 25.04 odbył się finał konkursu pod hasłem „Wędką czystym wodom cześć” zorganizowanym przez Koło nr 109 Polskiego Związku Wędkarskiego „Metalurg” Kutno i Starostwo Powiatowe w Kutnie przy wsparciu gmin: Dąbrowice, Kutno, Nowe Ostrowy
i Strzelce oraz miast: Kutno i Krośniewice.

Do jubileuszowej V edycji konkursu zgłoszono 375 prac plastycznych i 41 prac literackich. Przyznano wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrody Starosty Kutnowskiego, które w imieniu Starosty Kutnowskiego wręczyli członkowie Zarządu Powiatu Kutnowskiego: Jolanta Pietrusiak oraz Tomasz Walczewski. W gali wziął udział także senator, Przemysław Błaszczyk.

Wręczanie nagród w poszczególnych kategoriach dla laureatów z poszczególnych gmin były przeplatane występami artystycznymi w wykonaniu uczniów z placówek oświatowych z terenu powiatu kutnowskiego.

Z Zespołu Szkół w Dąbrowicach I miejsca zajęły:

- Maja Kalinowska

- Weronika Safandowska

- Natalia Malec

Nagrody wręczyła Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska  oraz senator Przemysław Błaszczyk.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!