Ocena jakości wody dot. wodociągu publicznego:Dąbrowice - kwiecień