Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego - czerwiec