Informacja dotycząca inwentaryzacji azbestu w Gminie Dąbrowice