INFORMACJA DOT. INWENTARYZACJI AZBESTU

INFORMACJA

Gmina Dąbrowice informuje, iż w Urzędzie Gminy (pokój nr 9) jest do wglądu „Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Dąbrowice”.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Dąbrowice mogą dokonać wglądu oraz złożenia uwag do dnia 25 października 2019 roku.