wnioski z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy

Urząd Gminy Dąbrowice informuję, iż wnioski z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy są do odbioru w Urzędzie Gminy pokój nr 9.