Dzierżawa działek pod farmy fotowoltaiczne

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi tereny pod budowę farm fotowoltaicznych.