Ocena jakości wody z SUW w D-cach i SUW w Babach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza przydatność wody do spożycia.