Ćwiczenia bojowe strażaków z terenu Gminy Dąbrowice

 

Ćwiczenia bojowe strażaków z terenu Gminy Dąbrowice

 

24 listopada 2019 r. o godz. 13:30 na gminnym boisku sportowym w Dąbrowicach odbyły się ćwiczenia bojowe strażaków należących do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dąbrowice. W ćwiczeniach brała udział Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicach należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wsparciem dla niej była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrówek. Podczas ćwiczeń strażackich obecna była Wójt Gminy Dąbrowice Pani Dorota Dąbrowska.

Była to świetna okazja do pokazu wyszkolenia bojowego strażaków. Jesienna aura nie zniechęciła uczestników. Mimo chłodu na boisku było gwarno, a pokazy ukazały dobre przygotowanie strażaków do akcji ratowniczo-gaśniczych.

OSP w Dąbrowicach rozwinęła dwa prądy wodne. Ćwiczenia bojowe obejmowały elementy przygotowania bojowego do akcji, które musiały być dobrze wykonywane zarówno pod względem jakości wykonania, jak i czasu. Można było podziwiać wolę walki strażaków oraz duże zaangażowanie. Ochotnicy z Dąbrowic wystąpili w specjalnych strojach strażackich typu NOMEX, zaś strażacy z Ostrówek w ubraniach koszarowych. Takie widowiska są też dobrą okazją do tego, aby można było podziwiać sprzęty pozyskane przez jednostki w ramach różnych dofinansowań.

Pokaz był możliwy dzięki środkom z tzw. dotacji 5000+ dla OSP. W 2019 r. wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na swoje zadania. Dotację tę można przeznaczyć chociażby na organizowanie zajęć sportowych, zwłaszcza tych pozwalających rozwijać sprawności wykorzystywane podczas działań ratowniczych oraz organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia bojowe w wykonaniu strażaków były praktyczną częścią akcji propagującej wiedzę przeciwpożarową oraz rozwijanie sprawności pozwalającej na lepsze wykonywanie działań podczas prawdziwych akcji ratowniczo – gaśniczych.

To ważne, że dzięki wsparciu z budżetu państwa strażacy-ochotnicy pozyskują środki na swoją działalność, która jest bardzo pożyteczna i potrzebna.