Harmonogram dowozów na Wigilię Gminna 14.12.2019 r.