Złote Gody 2019

 

Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”.
K. I. GałczyńskiPół wieku temu ślubowali sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i wspólne życie aż po kres swoich dni. W przyrzeczeniu tym nadal trwają „Złote pary” z Gminy Dąbrowice, które w „Mikołajki” świętowały w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody” to niezwykle wzruszające wydarzenie tak dla Jubilatów, jak również dla ich rodzin, przyjaciół i całej społeczności gminy. Odznaczone pary budzą podziw i uznanie w kolejnych pokoleniach, stanowią wzór do naśladowania.Dostojnych Jubilatów:

Państwa Irenę i Mirosława Grabskich

Państwa Barbarę i Kazimierza Zagórskich

Państwa Wandę i Stanisława Szaładajów

serdecznie powitała Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy wraz z Panem Markiem Wojciechowskim, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panią Moniką Karpierz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach. Nagradzając Jubilatów za wspólnie przeżyte lata odznaczono ich specjalnymi medalami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.Po uroczystej dekoracji Jubilaci wraz z towarzyszącą im rodziną i przyjaciółmi oraz włodarzami Gminy Dąbrowice świętowali swoje „złote wesele” w strażnicy OSP w Dąbrowicach. Nie zabrakło tortu, toastu wzniesionego na cześć Jubilatów, ale również wspomnień i anegdot z życia dostojnych gości. „Złote pary” otrzymały także upominkowe wazony ze specjalną dedykacją oraz mikołajkowe prezenty.Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości.