Nasze Dostojne Jubilatki

„Starość wieńczy życie i jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy,co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy... Starość jest piękną koroną, którą można znaleźć tylko na drodze wstrzemięźliwości  i mądrości"
Tradycją w naszej gminie stało się już obchodzenie jubileuszy urodzin osób, które skończyły 90 lat.
I właśnie z tej okazji Wójt Gminy Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyną Banasiak udały się z wizytą urodzinową do: Pani Władysławy Tuszyńskiej która w tym roku skończyła 90 lat, Pani Aliny Czupryniak i Stefani Okupskiej, które w tym roku obchodziły 91 rocznicę urodziny. Pani Wójt składając gratulacje dostojnym Jubilatkom wręczyła tort i  upominek, a także   życzyła wielu  lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu  i pogodzie ducha. Wszystkie spotkania upłynęły w miłej i wzruszającej atmosferze.

UWAGA ! SPOTKANIA W SPRAWIE DOFINANSOWAŃ

 

Uwaga !

W dniu 27 października 2017 roku od godziny 10:00 zapraszamy na

spotkania  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu montażu pompy

ciepła CWU, kolektorów słonecznych, pieca na biomasę oraz paneli

fotowoltaicznych. Wnioski do pobrania w załączeniu oraz w Urzędzie Gminy

w Dąbrowicach.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

Sołectwa Ostrówki, Żakowiec, Witawa godz. 10:00 sala OSP Ostrówki

 

Sołectwa Baby, Zgórze godz. 11:30 sala OSP Baby

 

Sołectwa Augustopol, Mariopol – Rozopol godz. 13:00 sala OSP

Augustopol

 

Sołectwa Dąbrowice I, Dąbrowice II, Dąbrowice III, Liliopol godz. 14:30

sala OSP Dąbrowice                                

 

ZAINTERESOWANYCH  MIESZKAŃCÓW  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

DZIEŃ SOŁTYSA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

 

 www.bo.lodzkie.pl/

 

 

WYJAZD KULTURALNO - EDUKACYJNY DO SKANSENU W KŁÓBCE

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" pod honorowym patronatem Wójt Gminy Dąbrowice Doroty Dąbrowskiej  11 października 2017 roku zorganizował Wyjazd kulturalno- edukacyjny do skansenu w Kłóbce, która ze względu na swoje położenie wśród pagórków, lasów i jezior nazywana jest „Perłą Kujaw". W tym urokliwym krajobrazie ulokowany jest park etnograficzny z kilkunastoma obiektami architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Oprócz  zagród, na które składają się chałupy, stodoły, chlewiki, obórki, stajnie i spichlerze na terenie skansenowskiej wsi odtworzone zostały stare zakłady rzemieślnicze- kuźnia, olejarnia i garncarnia oraz wiatrak „koźlak". W centrum znajduje się stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka i kościółek. Uzupełnieniem krajobrazu są różnego rodzaju ogrodzenia, studnie z żurawiem, ule i piwniczki-ziemianki, a także nieodłącznie związane z pejzażem wsi kapliczki przydrożne. Niepowtarzalny klimat tworzą ogródki przydomowe, z tradycyjnymi odmianami kwiatów i ziół oraz poletka uprawne i sady, wśród których bytują zwierzęta domowe i hodowlane. 

            Środki finansowe potrzebne na realizację zadania publicznego z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym” zostały  pozyskane ze środków publicznych Wojewody Łódzkiego.

            Celem wiodącym złożonego projektu "starość nie musi być nudna" było stworzenie przestrzeni, w której można było rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

            Wszyscy uczestnicy  mogli wziąć udział w warsztatach manualnych związanych z  dawnymi zajęciami domowymi, gospodarskimi i rzemieślniczymi. Miały one na celu poszerzenie wiedzy z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki i dziedzictwa kulturowego.  Był to  także doskonały sposób na nudę oraz okazja do pracy w grupie sprzyjającą integracji.

            Zajęcia manualne zapewniły uczestnikom dużo pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnością i wysiłkiem.

 

GRANTY SOŁECKIE 2017

 

29 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Dąbrowice – Dorota Dąbrowska podpisała umowę  z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim.

            Umowa  dotyczyła  dofinansowania zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

             Projekty zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz środków Gminy Dąbrowice.

                 W roku 2017 Sołectwo Ostrówki  otrzymało kwotę 5.000 zł na realizację projektu „Na wsi też może być fajnie”, a sołectwo Witawa  kwotę 4.000 zł na realizację projektu "Wieś aktywna sportowo".

            Głównym celem projektu pt. ,,Na wsi też może być fajnie” było wybudowanie wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

             W ramach tego zadania został zagospodarowany i uprzątnięty  teren, wyremontowana została część obecnego ogrodzenia, a także dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych. Zakupiony został  również zewnętrzny stół z ławkami oraz oświetlono plac zabaw  montując  lampę oświetlenia ulicznego.

            Dodatkowo w ramach tego zadania Klub Kobiet Aktywnych przekazał elementy siłowni zewnętrznej dla Mieszkańców sołectwa.

                W realizację zadania czynnie włączyli się mieszkańcy sołectwa, Koło Gospodyń Wiejskich, a także Ochotnicza Straż Pożarna.

           

Natomiast celem projektu "Wieś aktywna sportowo" zaplanowanego przez Sołectwo Witawa było  rozwijanie wiedzy sportowej, zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie sportu, poprawa zdrowia oraz aktywności fizycznej.  Projekt miał również na celu pomniejszenie przepaści jaka dzieli mieszkańców wsi i miasta w dostępie do obiektów sportowych.

W ramach tego projektu mieszkańcy sołectwa wyjechali do Warszawy.  Mieli tam okazję zwiedzić Stadion PGE Narodowy, który jest  nie tylko domem piłkarskiej reprezentacji Polski , ale także jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc, w których można uczestniczyć  w prestiżowych sportowych i rozrywkowych wydarzeniach.  W programie wycieczki został uwzględniony  również spacer po starówce oraz Łazienkach Królewskich . Każdy uczestnik miał zagwarantowany ciepły posiłek oraz zdrowe przekąski .

W ramach tego samego projektu  zorganizowano także  zawody sportowe mające  na celu nie tylko integrację pokoleniową mieszkańców, ale także zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie sportu. Wszyscy uczestnicy za udział w zawodach otrzymali   nagrody: torby izotermiczne, piłki plażowe , rękawki do pływania czy też zestawy do gry w badmintona .

Ostatnim punktem w ramach realizowanego projektu była organizacja wycieczki do Uniejowa. Tym razem mieszkańcy sołectwa Witawa spędzili wspaniałe chwile w otoczeniu uspokajających  i relaksujących wód źródeł termalnych.

 

Mieszkańcy sołectw Ostrówki na czele z sołtysem Jackiem Spryszyńskim oraz Witawy na czele z  Panią sołtys  Zofią Kacprowicz wykazali  się bardzo dużym zaangażowaniem i wkładem pracy   przy organizacji  planowych działań.

            Dużą zasługę w realizację działań finansowanych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz środków Gminy Dąbrowice zawdzięcza się pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowice na czele z Wójt Gminy Dorotą Dąbrowską oraz Przewodniczącym Michałem Drążkiewiczem.