Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się  przede wszystkim na wymianie starych pieców oraz kotłów na paliwo stałe a także termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja

 

 

Do pobrania:

 

Załączniki:
Pobierz plik (OGOSZENIE O NABORZE.pdf)OGOSZENIE O NABORZE.pdf[ ]445 kB

Bal Seniora

Wesołe jest życie Seniora- z takim nastawieniem 13 października 2018 roku Seniorzy       
z terenu naszej gminy bawili się na corocznym balu organizowanym z okazji Dnia Seniora.

            Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć  Wójt Gminy Dąbrowice Doroty Dąbrowskiej, która przez Seniorów odbierana jest jako osoba jedyna w swoim rodzaju, która całym sercem  wspiera i popiera działalność Klubu Seniora. Na balu obecna była także  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach Katarzyna Banasiak, dla której bliskie są problemy życia codziennego Seniorów.

            Nie zabrakło poczęstunku, muzyki biesiadnej, kabaretu przygotowanego przez Seniorów
i  dobrego humoru, który gwarantował udaną zabawę wszystkim uczestnikom. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że wiek nie stanowi przeszkody w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.

            Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a jej zakończenie przyniosło niedosyt
i oczekiwania na kolejne takie spotkania, bo to buduje wizerunek osób starszych jako aktywnych, zaangażowanych członków społeczeństwa, mających rzeczywisty wpływ na życie społeczne, kulturalne naszej Gminy.

            Pozytywny odbiór przez seniorów imprezy integracyjnej jaką jest Bal Seniora wskazuje na jej wysoką rangę, ważność i potrzebę corocznej kontynuacji.


Złote gody 17.10.2018

Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. "
Uroczystość pięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyła się w dniu 17 października 2018 roku w Gminie Dąbrowice. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Dostojnych Jubilatów:

  • Państwa Halinę i Bogdana Kacprowiczów,

  • Państwa Mariannę i Karola Spryszyńskich

  • Państwa Barbarę i Mariana Kłopotowskich

z radością powitała Wójt Gminy Dorota Dąbrowska dziękując za przyjęcie zaproszenia, a do Państwa Marianny i Bogdana Kacprowiczów udała się osobiście.

W słowach skierowanych do Jubilatów Pani Wójt Dorota Dąbrowska powiedziała "Minęło 50 lat, od chwili, kiedy połączył Was los, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie TAK. Przyrzeczenie to składaliście Państwo z ufnością, że będziecie dzielić dobre i złe chwile, wspomagać się wzajemnie i cieszyć się wspólną radością. Jesteście Drodzy Jubilaci wzorem i autorytetem pod wieloma względami. Młodzi ludzie mogą brać z Was przykład, jeśli chodzi o trwałość małżeństwa i rodziny. Za trud i poświęcenie na pewno wdzięczne są Wam dziś Wasze dzieci. Daliście z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu, zarówno wychowując swoje dzieci na dobrych obywateli, jak i pracując na rzecz całej społeczności i dziś mam zaszczyt podziękować Wam za to.

Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy wraz z Panem Michałem Drążkiewiczem Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panią Moniką Karpierz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach, uroczyście odznaczyła uhonorowane pary medalami za długoletnie pożycie małżeńskie oraz złożyła najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach, zaś po oficjalnej dekoracji Jubilaci wraz z towarzyszącą im rodziną i przyjaciółmi oraz włodarzami Gminy Dąbrowice przenieśli się do Karczmy w Miłosnej, gdzie odbyło się „złote wesele” z tortem i toastem wzniesionym na cześć Jubilatów. „Złote pary” otrzymały także upominkowe wazony ze specjalną dedykacją oraz życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne lata.

 

Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

 

Granty sołeckie 2018

 

Życzenia z okazji Dnia Educkacji Narodowej