Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60/2020

przerwa w dostawie wody 28.07.2020.

W dniu 28.07.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Ostrówki z powodu prac konserwatorskich nie ingerujących w sieć wodociągową w godzinach 10.00 - 13.30

Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Dąbrowice

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Dąbrowice informuje, iż właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowych oczyszczalni ścieków mają możliwość zapisania się do realizowanego przedsięwzięcia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (24) 252 25 83 oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr 9)

Zgłoszenie przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

 

Wójt Gminy Dąbrowice

 Dorota Dąbrowska

XX Sesja Rady Dąbrowice

https://www.youtube.com/watch?v=WU3UNG4jwJM

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58/2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55/2020