WYCIECZKA DO SKANSENU W KŁÓBCE

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE GRZYBOBRANIE

STAROŚĆ NIE MUSI BYĆ NUDNA - WYJAZD DO GORENIA DUŻEGO

17 maja 2017r. dzięki zaangażowaniu i współpracy z Wójt Gminy  Dorotą Dąbrowską, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa z Dąbrowic złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę na realizację zadania publicznego wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego   z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”, pod nazwą  „Starość nie musi być nudna”.

            Projekt ten jest atrakcyjną ofertą dla Mieszkańców Gminy Dąbrowice  w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnością.

            Jednym z zaplanowanych działań był wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Gorenia Dużego  połączony   z wycieczką krajoznawczą  Zieloną Kolejką po terenach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, warsztatem ornitologicznym i  wikliniarskim, a także grzybobraniem.

            Jego celem wiodącym było stworzenie przestrzeni, w której można było rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

            Działania podjęte w ramach zadania publicznego "Wsparcie społeczne dla osóbz niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym" wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego  miały na celu pokazanie, że aktywność umożliwia zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych oraz daje poczucie satysfakcji. Warsztaty połączone z wyjazdem były doskonałym sposobem na nudę oraz okazją do pracy w grupie, integracji, nawiązywania bliższych kontaktów interpersonalnych. Zajęcia wikliniarskie  zapewniły uczestnikom dużo pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnością   i wysiłkiem.

            Na dzień 12 września 2017 roku prognozy pogody nie były najlepsze- miało przejść załamanie pogody, ochłodzenie, deszcz i wiatr, ale zamiast ulewy dopisała piękna słoneczna pogoda.

            O godzinie 8.00 przed Ratuszem Urzędu Gminy zgromadzili się turyści, by wygodnym autobusem wyruszyć  na warsztaty do Gorenia Dużego.

                W trakcie  wyjazdu wszystkim dopisywały humory. Każdy z uczestników aktywnie uczestniczył w zaplanowanych przez Zarząd Stowarzyszenia "Szansa"  działaniach, a do tego wy­ma­rzo­na po­go­da spra­wiły, że wszy­scy byli za­do­wo­le­ni i szczęśliwi, co widać na fo­to­re­por­tażu z wy­ciecz­ki.

 

 

KONKURS NA LOGO DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

 

                                  

Dąbrowickie Centrum Kultury ogłasza konkurs

plastyczny na zaprojektowanie logo

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Konkurs

skierowany jest do przedszkolaków, dzieci ze

szkoły podstawowej, młodzieży z klas II i III

gimnazjum, dorosłych z terenu Gminy

Dąbrowice. Przedmiotem konkursu jest

wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice

plastycznej (rysunek,malarstwo, wyklejanka

itp.) przedstawiającej propozycje logo z nazwą

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Praca w

formacie A4.Wykonaną pracę należy dostarczyć

do siedziby Dąbrowickiego Centrum Kultury

(ul. Stary Rynek 31), do 30.10.2017r.

 

                                                                       

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA

 

LOGO DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

 

Dąbrowickie Centrum Kultury ogłasza konkurs

plastyczny na zaprojektowanie logo

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Konkurs

skierowany jest do przedszkolaków, dzieci z

e szkoły podstawowej, młodzieży ze szkoły

gimnazjalnej i dorosłych z terenu Gminy

Dąbrowice.

1) Organizatorzy konkursu


Organizatorem konkursu plastycznego jest

Dąbrowickie Centrum Kultury.

2) Cel konkursu


Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie

kreatywności, uzdolnień plastycznych

, wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i

dorosłych. Celem konkursu jest również

wyłonienie najciekawszej pracy, która będzie

stanowiła logo Dąbrowickiego Centrum Kultury.

3) Przedmiot konkursu


1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy

autorskiej w dowolnej technice plastycznej

(rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.)

przedstawiającej propozycje logo z nazwą

Dąbrowickiego Centrum Kultury.


2. Prace powinny zostać wykonane w formacie

A4.

4) Uczestnicy konkursu

1. Przedszkole

2. Podstawówka

3. Uczniowie klas 2,3 gimnazjum, dorośli.

5) Zasady udziału w konkursie


1. Udział w konkursie jest dobrowolny.


2. Praca powinna posiadać 1-go autora.

3.Praca musi być wykonana samodzielnie przez

Uczestnika konkursu.


4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1-ą 

pracę.

5. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie

nieposiadające pełnej zdolności do czynności

prawnych biorące udział w Konkursie, dołączają

wraz z pracą pisemną zgodę rodziców lub

opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

6. Wraz z przekazaniem dzieła do udziału w

Konkursie autor wyraża zgodę na udostępnienie

dzieła, wraz z podaniem imienia i nazwiska

autora.


7. Zwycięska praca będzie nagrodzona oraz

będzie stanowiła oficjalne logo Dąbrowickiego

Centrum Kultury, a z pozostałych prac, trzy

prace zostaną wyróżnione.


8.Wykonaną pracę należy dostarczyć do

siedziby Dąbrowickiego Centrum Kultury (ul.

Stary Rynek 31), do 30.10.2017r.

7) Dodatkowe informacje


1. Prace, które nie będą spełniały

kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie

zostaną zakwalifikowane do konkursu.


2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane

Jury.


3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace

będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac,

kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz

umiejętność odczytywania i tworzenia symboli.


4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie

nagród nastąpi 06.11.2017r.

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

 

Informacja dotycząca

obsługi prawnej świadczonej przez
Kancelarię Adwokacką Adwokata Macieja Kucharskiego.
Radca prawny udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych
w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw lokalu Urzędu Gminy znajdującym przy Żłobku Gminnym ARKA( dawne pomieszczenie wydawania żywności z POPŻ )

 

W dniach :

·     19 września 2017 roku
od godz. 15 do godz. 17.

·     17 października  2017 roku
od godz. 15 do godz. 17.

·     21 listopada 2017 roku
od godz. 15 do godz. 17.

·     19 grudnia 2017 roku
od godz. 15 do godz. 17.

 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu
 24 252 25 89 – Magdalena Tworus

 

ŚWIĘTO KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW W SKIERNIEWICACH

 

OGŁOSZENIE

Dąbrowickie Centrum Kultury jest organizatorem wyjazdu na tegoroczne

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.

Wyjazd planowany jest w dniu 16 września 2017 roku.

 

Harmonogram imprezy:

12:00 - Wielkie otwarcie Święta

13:00 - 15:00 - Degustacje XL – wielkie gotowanie na rynku

13:30 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta – koncert

14:00 – Skierniewicka Orkiestra Dęta – koncert

14:30 – „Kwiaty Skierniewic 2017” – XXII wybory najpiękniejszej dziewczyny w regionie

16:50 – Power Play

18:00 – Defis

19:10 – Dawid Kwiatkowski

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu 24 252 25 87.

Przewidywany wyjazd godz. 12:00, powrót około 21:00. Koszt wyjazdu 20zł.