HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY DĄBROWICE

PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Informujemy, iż obecnie  kryteria uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej wynoszą:

1268 zł - dla osoby samotnie gospodarującej;
1028 zł - dla osoby w rodzinie.

Przypominamy, iż cały czas trwa nabór wniosków.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach w godzinach 7.30 - 15.30 w celu wypełnienia wniosku.

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

16 grudnia 2016 r.  do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Dąbrowicach oraz najmłodszych mieszkańców naszej gminy z workiem pełnym prezentów zawitał Św. Mikołaj. Dla każdego dziecka do 16 roku życia  Św. Mikołaj znalazł  upominek w postaci maskotki i reklamówki pełnej słodyczy. Paczki dla dzieci zostały zakupione przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa", które zrealizowało  zadanie publiczne ze środków Wojewody Łódzkiego pod nazwą "Pomoc świąteczna". Stowarzyszenie ,,Szansa" wspierane jest  przez Wójt Gminy Dorotę Dąbrowską i Przewodniczącego Rady Gminy Michała Drążkiewicza, a reprezentowane  przez Pana Krystiana Maciejczyka, Panią Barbarę Mańkowską i  Panią Monikę Jabłońską. Do pomocy w obsłudze zadania zaangażowały się Panie: Magdalena Tworus i Magdalena Justyńska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach oraz Klub Kobiet Aktywnych. Na zakończenie długo oczekiwanej wizyty Świętego Mikołaja dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dąbrowicach  przedstawiła Bożonarodzeniowy  montaż słowno – muzyczny  pod kierunkiem pani A. Kołodziejskiej i M. Sokołowskiej. Pięknie zaśpiewane kolędy i pastorałki wprowadziły wszystkich uczestników w niepowtarzalny  świąteczny klimat.
Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych ,, Szansa" w imieniu wszystkich dzieci serdecznie dziękujemy.