INFORMACJA O TRANSPORCIE

 

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuje, że od

dnia 04.09.2017r transport publiczny do Kutna

zapewnia przewoźnik VIP BUS.

 

W dniu 04.09.2017r wyjazd z przystanku

autobusowego z Dąbrowic o godz. 7.30.

 

Trasa przystanków : Dąbrowice (przystanek

autobusowy), ul. Cmentarna(przystanek

szkolny), Żakowiec (przystanek szkolny),

Ostrówki (przystanek szkolny), Kutno ul.

Barlickiego.

 

Powrót o godz. 12.15 – przystanek Kutno ul.

Barlickiego.

 

Od dnia 05.09.2017r w dni nauki szkolnej

wyjazd o godz. 6.40 a powrót o godz. 15.45.

 

Dodatkowo PKS Łęczyca zapewnia przejazd z

Dąbrowic do Krośniewic wyjazd z Dąbrowic o

godz. 6.35 powrót z Krośniewic o godz. 6.55

Krośniewice- Dąbrowice – Augustopol .

15.55 Krośniewice- Dąbrowice.

 

 

 

AGRO SHOW

 

 

Urząd Gminy Dąbrowice organizuje wyjazd na targi techniki rolniczej AGRO SHOW, które odbędą się w miejscowości Bednary.

Wyjazd został zaplanowany na dzień 24.09.2017r.

Godzina wyjazdu 5:25 z Dąbrowic

Koszt wyjazdu 30 zł

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy u Pani Anny Mujta lub pod numerem telefonu  24 252 25 87.

 

PROGRAM ,, BEZPIECZNY ROWER''

 


 

            Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się dnia 3 września 2017 r. w godzinach od 16:30- 19:00  odbędzie się znakowanie rowerów w ramach policyjnego programu pt. ,, Bezpieczny rower”.Podczas wspomnianego znakowania za pomocą urządzenia do grawerowania zostanie nadany indywidualny numer , składający się z kilku znaków w postaci liter i cyfr. Najczęściej oznakowania te zostaną umieszczone na głównej ramie, w postaci specjalnej nalepki , która będzie stanowić dodatkową informację o oznakowaniu roweru i udziale we wspominanym programie. Całość czynności znakowania jednośladu dla jednej osoby wynosi zaledwie kilka minut, łącznie z wypełnieniem stosownego formularza zgłoszeniowego.

Chętni posiadacze rowerów muszą spełniać wymienione niżej kryteria :

1.  Być osobą pełnoletnią i w chwili znakowania posiadać przy sobie dokument tożsamości

2.  W przypadku dzieci i młodzieży znakowanie roweru może odbyć się wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego

3.  Wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w programie policyjnym ,, Bezpieczny rower”

4.  Przed dokonaniem oznakowania roweru przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający jego własność w postaci np. rachunku , faktury zakupu, karty gwarancyjnej itp.

Wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowice serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w programie , ponieważ pozwoli to nam poprawić bezpieczeństwo na terenie naszej gminy .

 

Wycieczka do Gorenia Dużego

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  „Szansa”  pod honorowym patronatem Wójt Gminy Dąbrowice – Doroty Dąbrowskiej

 serdecznie zaprasza

 na wycieczkę krajoznawczo-rekreacyjną do Gorenia Dużego, Mieszkańców Gminy Dąbrowice posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i osoby w wieku emerytalnym.

Wycieczka odbędzie się 12 września  2017 roku w ramach projektu wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego "Starość nie musi być nudna".

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci udziału w wycieczce do dnia 07 września 2017 roku pod numerem telefonu 24-252-50-32.

ilość miejsc ograniczona

 

Starość nie musi być nudna

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa z Dąbrowic

otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego : 

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym„

pt. „Starość nie musi być nudna”  współfinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego.

 

 

Dnia 17 maja 2017r. dzięki zaangażowaniu i współpracy z Wójt Gminy  Dorotą Dąbrowską, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę na realizację zadania publicznego wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”, pod nazwą  „Starość nie musi być nudna”.

Oferta konkursowa uzyskała maksymalna ilością punktów otrzymując  dofinansowanie
ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 4 125 zł,
a w dniu  25 lipca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na jej realizację.

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców z gminy Dąbrowice posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub osób w wieku emerytalnym.

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Łódzkiego zostaną przeznaczone na zorganizowanie dla naszych mieszkańców  wyjazdu integracyjno-rekreacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnego do  Gorenia Dużego, a także do skansenu w Kłóbce.

Zadanie będzie realizowane od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Moja Gmina Dąbrowice w obliczu zmian

Konkurs plastyczny  „Moja Gmina Dąbrowice w obliczu zmian” rozstrzygnięty.
Celem konkursu było zobaczenie oczami dziecka jakie najistotniejsze zmiany zaszły w ostatnich latach w Gminie Dąbrowice. Według zwyciężczyni konkursu są to: ,,nowy dach gminny i nawet na ośrodku zdrowia, żłobek dla dzieci, nowy wójt gminy Pani Dorota Dąbrowska". W rozmowie z nami Zosia dodaje: ,, no i siłownia, kamery, skwerki koło gminy nawet, wjazd do straży i samochód, no i nowe oświetlenie na święta i choinki nówki, no i żywność co kobiety rozdają dla ludzi,  no i dwa autobusy dla dzieci i wycieczki nam organizują i nowy sklep z koszykami", ,,i jeszcze te panele co prąd produkują i wycieczki w wakacje" uzupełnia koleżankę  Malwinka.
Nagrodą główną w konkursie był  rower
ufundowany przez jak to powiedziała zwyciężczyni ,,nowy sklep z koszykami"  Anny Koniarek, mieszczący się Dąbrowicach, przy  ul. Stary Rynek 36.  Sklep Pani Anny Koniarek jest pierwszym sklepem samoobsługowym w w naszej gminie.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie prace.
Nagroda główna trafiła do najmłodszej uczestniczki konkursu- Zosi Stelmachowskiej.
Drugie miejsce
zajęła praca Malwinki Jabłońskiej,
a trzecie miejsce na podium zdobyła Oliwka Sobczak.
Każdy z uczestników konkursu otrzymał słodki prezent, który ufundowała Pani Anna Koniarek.