XLIII ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

XLIII ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJXLIII ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ cz.2XLIII ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ cz.3XLIII ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ cz.4

TERMINAL

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy w dniu dzisiejszym, tj. 02.03.2020 r. pani Wójt Dorota Dąbrowska podpisała umowę na instalację w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowicach terminala do płatności bezgotówkowych.
Możliwość płacenia kartą zostanie uruchomiona w Urzędzie do dnia 12.03.2020 r. Kartą będzie można dokonać wszelkich opłat np. za gospodarowanie odpadami, podatki czy za zużytą wodę.Terminal

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowice obowiązująca od dnia 1 marca 2020 roku

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice Nr XVI/87/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, stawka miesięczna za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 22,00 zł, począwszy od miesiąca 1 marca 2020 roku.

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona została podwyższona stawka miesięczna w wysokości 66,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Rada Gminy Dąbrowice wprowadziła również zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Stawka tego zwolnienia wynosi
1,00 zł od nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym chce skorzystać w ww. zwolnienia musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy właściciel nieruchomości nie jest zainteresowany zwolnieniem, nie ma obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Natomiast w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość właściciel jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji lub korekty deklaracji.

 

Wzór deklaracji w formie papierowej można pobrać z Urzędzie Gminy w Dąbrowicach oraz wydrukować z poniżej załączonego pliku.

Płatności za odpady dokonujemy do 25-ego dnia każdego miesiąca, osobiście w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowicach lub przelewem na konto nr: 88 9023 0006 0130 0101 2000 0500
z dopiskiem: Opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc/rok, imię i nazwisko, adres nieruchomości.

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - strona 2Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - strona 3Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - strona 4

 

Ankieta dotycząca podłączenia do sieci gazowej na terenie Gminy Dąbrowice

 

W związku z prowadzonymi rozmowami z firmą: DUON Dystrybucja sp. z o.o. informujmy, iż mieszkańcy Gminy Dąbrowice mają możliwość podłączenia się do sieci gazowej biegnącej z Gminy Krośniewice.

 

W związku z powyższym, osoby zainteresowane przyłączeniem się do sieci gazowej zobowiązane są do złożenia ankiety deklarującej chęć takiego przyłączenia. Złożenie ankiety nie jest zobowiązujące. Pozwoli tylko w rozpoznaniu się w tym zakresie.

 

Po szczegółowej analizie ankiet nastąpi spotkanie z mieszkańcami w celu podłączenia możliwości sieci gazowej Gminy Dąbrowice.

 

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach (pok. Nr 9) oraz na stronie www.dabrowice.pl

 

Wypełnione ankiety należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowicach do dnia
20 marca 2020 roku.

  

Wójt Gminy Dąbrowice

 

Dorota Dąbrowska

 


Ankieta dotycząca podłączenia do sieci gazowej na terenie Gminy Dąbrowice - strona 1Ankieta dotycząca podłączenia do sieci gazowej na terenie Gminy Dąbrowice - strona 2

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta.pdf)Ankieta.pdf[ ]965 kB

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 05.03.2020 r.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 05.03.2020 r.