Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W/W  wniosek stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (poz.789). Wnioski będą przyjmowane w dniach 01-31 sierpnia 2013 w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowicach.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2013.pdf)Wzór wniosku[ ]283 kB

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Dąbrowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu
i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]1776 kB

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

W dniu 21 lipca 2013 roku odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dąbrowice.

Mecze odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: juniorzy i seniorzy. W kategorii juniorzy wzięły udział dwie drużyny dziewcząt i dwie drużyny chłopców.  W kategorii seniorzy wzięło udział osiem drużyn, w tym jedna spoza ternu gminy Dąbrowice.

Czytaj więcej: Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

Informacja

Do Wojewody Łódzkiego wpłynęła informacja od Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu w czerwcu 2013 r. przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Republiki Białorusi.

Afrykański pomór świń to groźna, wysoce zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń może skutkować bardzo dużymi stratami ekonomicznymi w przemyśle mięsnym, w hodowli spowodowane upadkami świń oraz kosztami likwidacji ognisk choroby.Głównie jednak wiąże się z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń, wieprzowiny oraz produktów pozyskiwanych od świń do krajów wolnych od ww.choroby.Stosowanie informacji dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń oraz informacje dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską w tym wzory plakatów i ulotek można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: www.wetgiw.gov.pl. Przestrzeganie zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii może uchronić przed przeniesieniem i rozprzestrzenieniem  się choroby na terytorium naszego kraju.

Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbrowice dotycząca obowiązku zamieszczania na nieruchomościach tabliczek z numerem porządkowym.

Szanowni Państwo! ! !

Informujemy, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.)dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (budynku), niespełniające wymogów wynikających z art. 47b. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) utraciły ważność z dniem 7 czerwca 2013 roku.

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbrowice dotycząca obowiązku zamieszczania na nieruchomościach...

Zbiorczy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zgórzu

Zbiorczy  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zgórzu

W punkcie będzie odbywała się zbiórka:

  • zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
  • baterii i akumulatorów;
  • opakowań wielomateriałowych, papieru, tektury;
  • mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka w ZPSZO w Zgórzu będzie odbywała się według potrzeb lub w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby do Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie.