Zapytanie cenowe na dostawę sprzetu kuchennego

ZAPYTANIE CENOWE

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Zamawiający:           Gmina Dąbrowice

 

ul. Nowy Rynek 17

 

99-352 Dąbrowice

 

 

 

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę sprzętu kuchennego

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie cenowe sprzet kuchenny.pdf)zapytanie cenowe sprzet kuchenny.pdf[ ]608 kB

Zapytanie cenowe na dostawę stołów konferencyjnych

ZAPYTANIE CENOWE

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Zamawiający:           Gmina Dąbrowice

 

ul. Nowy Rynek 17

 

99-352 Dąbrowice

 

 

 

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę stołów konferencyjnych

Zapytanie cenowe na dostawę krzeseł drewnianych

ZAPYTANIE CENOWE

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Zamawiający:           Gmina Dąbrowice

 

ul. Nowy Rynek 17

 

99-352 Dąbrowice

 

 

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

dostawę krzeseł drewnianych

 

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 2014

Z A P R A S Z A M Y   D O   U D Z A Ł U

W WAKACYJNYM  TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY DĄBROWICE

 1.      ORGANIZATORZY

-         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowicach

-         Gminny Ludowy Klub Sportowy „DĄBROWIANKA”

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach.

 

2.     TERMIN

-         Turniej odbędzie się27  lipca  2014r.  / niedziela / od godz. 13.00 na stadionie GLKS„DĄBROWIANKA”

 Przyjazd drużyn zgłoszonych do turnieju powinien nastąpić do godz. 12.30

 

3.      UCZESTNICTWO

-         Prawo startu w imprezie mają wszyscy mieszkańcy Gminy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

-         Do Turnieju mogą się zgłaszać grupy w następujących kategoriach wiekowych: seniorzy, młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 

4.     ZASADY FINANSOWANIA

-              Ustala się wpisowe dla drużyn seniorskich w wysokości – 5,00 zł od każdego zawodnika. Z wpisowego zwolnieni są członkowie GLKS, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2014r.

     Drużyny juniorskie zwolnione z opłaty.   

 

5.     ZGŁOSZENIA

Drużyny prosimy zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach u Pani Anny Czupryniak do dnia22 lipca 2013r. /włącznie/.

Informacji dotyczących Turnieju udzielają codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach – Czupryniak Anna i Ściślewska Ewa  /tel. 024 – 2522592/.

 

6.     SPRAWY RÓŻNE

-         organizator zapewnia napoje chłodzące.

-         w przypadku małej frekwencji drużyn organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z turnieju.

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa w załączniku

Obwieszczenie Ministra Środowiska

 W załączeniu Obwieszczenie Ministra Środowiska.

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie Ministra Środowiska.pdf)Obwieszczenie Ministra Środowiska.pdf[ ]193 kB

Piknik Rodzinny

W dniu 28 czerwca 2014r w Dąbrowicach odbył się Piknik Rodzinny połączony z uroczystym otwarciem wyremontowanej sali OSP w Dąbrowicach przeznaczonej na cele społeczno-kulturalne. 

Pierwsza część imprezy przeznaczona była dla najmłodszych mieszańców naszej Gminy. Gry
i zabawy dla maluchów prowadziła Grupa T z Torunia.

Druga część imprezy poświęcona była oficjalnemu otwarciu budynku OSP. Środki finansowe zostały pozyskane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Tytuł
Operacji „ Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowicach na cele społeczno- kulturalne”.  Prezes OSP Dąbrowice krótko przedstawił historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, a następnie wręczone zostały medale okolicznościowe za zasługi dla pożarnictwa. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej z Góry Św. Małgorzaty.

W trakcie uroczystości mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę poświęconą działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kutnowskiego, którą udostępnił Pan Jan Broda oraz rękodzieło artystyczne Pani Janiny Urbaniak.

Mieszkańcy Gminy mieli okazję skosztować z grochówki. Zabawę taneczną prowadził zespół MEDIM, którego muzyka porwała mieszkańców do tańca.

Sponsorami uroczystości byli:

-        GDF SUEZ Zielona Energia Sp.z.o.o. –Elektrownia Wiatrowa Dąbrowice, główny inwestor
w tym regionie;

-        Bank Spółdzielczy w Krośniewicach;

-        Jerzy Cywka.

 Więcej informacji w zakładce "Galeria"