Piłkarskie rozgrywki Gimnazjalistów

W środę 9 kwietnia 2014 r. na hali sportowej w Chodczu odbył się turniej piłkarski chłopców Gimnazjum. W rozgrywkach wzięły udział drużyny
z Gimnazjum w Przedczu, z Gimnazjum w Chodczu, ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Chodczu i  z Gimnazjum w Dąbrowicach. Mecze rozgrywano systemem  „każdy z każdym”. Poziom turnieju był bardzo wyrównany, nie było drużyny, która zdobyłaby komplet punktów. Zwycięstwo w turnieju zapewniła sobie drużyna z Gimnazjum w Chodczu zdobywając 6 punktów, po 4 punkty wywalczyły Gimnazja z Dąbrowic i z Przedcza lecz lepszym bilansem bramek i  2 miejsce zapewnił sobie Przedecz. Dąbrowice musiały zadowolić się 3 miejscem. Ostatnie miejsce zajęła Szkoła Ponadgimnazjalna w Chodczu zdobywając 3 punkty.

Drużyna z Dąbrowic wystąpiła w składzie: Tomasz Cieśliński, Damian Domżał, Dominik Dębski, Adrian Jóźwiak, Marcin Stępień, Michał Grabski, Maciej Kacprowicz.

Informacji ARiMR Kutno

Informacja dotyczy hodowców bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz.

Chcąc uniknąć kar finansowych sam zadbaj o terminowe zgłaszanie wszelkich zdarzeń jakie zaistnieją w Twoim stadzie.

Masz:

7 dni na oznakowanie bydła,

180 dni na oznakowanie owiec i kóz,

NIEZWŁOCZNIE, ale najpóźniej w dniu sprzedaży oznakować trzodę chlewną.

Gdy się urodzi lub sprzedaż albo kupisz zwierzę masz:

7 dni na zgłoszenie( bydło, owce i kozy),

30 dni na zgłoszenie- trzoda chlewna.

Zgłoszenie można złożyć osobiście, przesłać pocztą, albo internetem do Biura Powiatowego ARiMR ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

Terminowość zgłoszeń jest sprawdzana podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności przez pracowników ARiMR lub Powiatowego Inspektora Weterynarii. Nieterminowe zgłoszenie jak również inne nieprawidłowości w siedzibie stada podlegają ocenie naruszeń wiążących się z sankcjami w dopłatach bezpośrednich.

MULTISPORT w Dąbrowicach

 

Z dniem 1 kwietnia ruszył w naszej gminie nowy projekt- MULTISPORT, skierowany jest dla dzieci i młodzieży, uczniów klasy IV-V szkoły podstawowej.
Program na celu stymulować wszechstronny rozwój, sprzyjać sprawności i zdrowiu. Sport ma wzbogacić proces kształtowania osobowości dziecka, otwiera chętnym
i utalentowanym długoplanowy proces szkolenia, możliwości osiągnięcia w przyszłości mistrzostwa sportowego.Struktura zajęć ujęta jest w trzech blokach:

Blok 1- Lekkoatletyka

              Gimnastyka

Blok 2- Piłka siatkowa

              Piłka nożna

              Koszykówka

              Unihokej

Blok 3- Piłka nożna

            Tenis stołowy

             Badminton

            Piłka siatkowa

Program będzie trwał do 15 grudnia 2014 r

Na początku i na końcu cyklu szkoleniowego zaplanowany jest sprawdzian(test) Mini Test Multisport..

 

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PREZESA OSM KOŁA W KALENI MAŁEJ

W niedzielę 30 marca miłośnicy tenisa stołowego mieli okazję zmierzyć swoje siły w turnieju w Kaleni Małej. Uczniowie z Dąbrowic zdominowali rozgrywki:

-      W kategorii chłopców kl. I-IV SP

I miejsce           Gracjan Mijas

-      W kategorii dziewcząt kl.  I-IV SP

II miejsce          Natalia Szulczewska

-      W kategorii chłopców kl. V-VI SP

I miejsce           Sebastian Stegienta

II miejsce          Jakub Słoczyński

III miejsce         Dawid Nowacki

-      W kategorii dziewcząt kl. V-VI SP

II miejsce          Katarzyna Kotlińska

-      W kategorii chłopców Gimnazjum

I miejsce           Jakub Kotliński

-      W kategorii dziewcząt Gimnazjum

I miejsce           Patrycja Maciejczyk

II miejsce          Ewelina Stasiuk

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W CHODCZU