XIX Sesja Rady Gminy Dąbrowice

https://www.youtube.com/watch?v=ZBXD-RofpYE

Informacje dotyczące obsługi Klientów ENERGA-OPERATOR

 

W okresie wprowadzonego reżimu sanitarnego, który ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Covid 19. W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników, Energa-Operator dostosował sposób przyjmowania i obsługi zgłoszeń minimalizując potrzebę kontaktów bezpośrednich. Wstrzymany został dostęp Klientów do naszych Punktów Obsługi Przyłączeń. Mieszkańcy gminy Dąbrowice najczęściej korzystają z usług Punktu Obsługi Przyłączeń w Kutnie. Biorąc tą nietypową dla nas wszystkich sytuację prosimy o korzystanie z niżej wymienionych kanałów kontaktu, które podane zostały szczegółowo na stronie internetowej https://energa-operator.pl:

 

- Zgłoszenia dotyczące braku napięcia lub zagrożenia wynikającego z pracy sieci elektroenergetycznej można kierować do nas całodobowo za pośrednictwem telefonu alarmowego Nr 991 lub +48 58767 4350, smsa o treści AWARIA na numer 3991 lub na formularzu zgłoszeniowym na stronie https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/awaria. Informacje o wyłączeniach bieżących i planowanych publikowane są na stronie internetowej https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-biezace.

 

- Pozostałe zgłoszenia dotyczące np. odczytu liczników, przyłączenia do sieci, mikroinstalacji, rozliczeń, windykacji, bonifikat, odszkodowań, umów dystrybucyjnych oraz zmiany sprzedawcy energii elektrycznej można skierować do nas przez formularz zgłoszeniowy na stronie https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje lub pocztą na adres naszego Rejonu Dystrybucji Kutno ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno.

 

W sprawach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  prosimy kontaktować się bezpośrednio z lokalnym Punktem Obsługi Przyłączeń korzystając ze strony https://energa-operator.pl/kontakt/przylaczenia-do-sieci.

Dodatkowo wymagane dokumenty można składać w zamkniętych i opisanych kopertach w specjalnie przygotowanych kontenerach, które zlokalizowaliśmy w obrębie budynków Rejonów Dystrybucji.

 

W przypadku preferowania kontaktu telefonicznego zachęcamy do skorzystania z infolinii pod numerem 801 404 404 lub +48 58 767 43 50 w dni robocze, w godz. od 800 do 2000.

 

Jednocześnie udostępniona została możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami lokalnych Punktów Obsługi Przyłączeń w Kutnie Nr tel. (24) 368-82-12 oraz Gostyninie Nr tel. (24) 368-81-49 we wszystkie dni robocze w godz. 900 do 1400.

Dodatkowo podajemy adres e-mail kancelarii Rejonu Dystrybucji w Kutnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

Pragniemy zaznaczyć, że prawidłowa obsługa Klientów, oparta na prostych i przejrzystych zasadach jest dla nas priorytetem. Aby spełniać potrzeby naszych Odbiorców i prowadzić działalność do jakiej zostaliśmy powołani, uruchomione zostały alternatywne formy kontaktu. Mamy nadzieję, że ich szeroki wachlarz pozwoli na załatwienie wszystkich swoich spraw przez mieszkańców gminy Dąbrowice.

 

Nowy program "Moja Woda"

 

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”.

 

Nabór wniosków rozpoczął się od 1 lipca 2020 roku. Wnioski te dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020--2024,49,2428.html

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.

  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny poprzez menu po lewej stronie po zalogowaniu w portalu Beneficjenta.  W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Otwarcie wniosku bezpośrednio w przeglądarce nie jest możliwe.  Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku (Współwłaściciel podopisuje dodatkowo „informacje o przetwarzaniu danych osobowych”), do:

           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
           ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
           (godziny pracy 8:00 - 15:30)

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 

 „Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacuje się, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych”.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Z programu „Moja Woda” będzie mógł skorzystać każdy właściciel domu jednorodzinnego, który zainwestuje w system pozwalający zbierać wodę deszczową, a także tę pochodzącą
z roztopów.

Program „Moja Woda” ma działać do czerwca 2024 roku.

W przypadku beneficjentów posiadających już oczka wodne lub stawy, chcący zmodernizować swój zbiornik modernizacja instalacji musi być wykonana tak aby były one połączone
z odpływami wód opadowych na terenie nieruchomości.

W przypadku nowego zbiornika jak i modernizacji starego należy zgłosić to do Nadzoru Wodnego Wody Polskie. Zgłoszeniu podlega zbiornik do 1000 mdługości i do 3 m głębokości. Opłata skarbowa wynosi około 90 zł. Budowa większego zbiornia musi posiadać pozwolenie wodno-prawne i operat wodnoprawny. Opłata skarbowa wynosi około 200,00 zł + koszty dokumentacji.

Szkolenia on-line dla osób fizycznych w ramach Programu "Moja Woda" http://www.wfosigw.lodz.pl/szkolenia-on-line-dla-osob-fizycznych-w-ramach-programu-moja-woda,49,2431.html

 

 

Terytorialna Służba Wojskowa

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53/2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51a/2020