BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA MARZEC 2020

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA MARZEC 2020

Podziękowania dla sponsorów

Podziękowania dla sponsorów

Ogłoszenie 19.02.2020

 

Ogłoszenie

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z. siedzibą w

Bratoszewicach

organizuje jednodniowy, uzupełniający kurs chemizacyjny w

zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem

naziemnym dla rolników, którym świadectwo utraciło

ważność ( dotyczy uczestnictwa w kursie organizowanym w

2015 roku i latach wcześniejszych ). Świadectwo ważne jest

5 lat.

Zapisy bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w

Dąbrowicach.

 

Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się odpowiedniej

grupy rolników.

 

 

 

Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

 

mgr inż. Ewa Kotlińska

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 13/2020

XVII SESJA RADY GMINY DĄBROWICE

https://www.youtube.com/watch?v=YgHPrAi9QT8

PRACE KONSERWACYJNE

w dniu 18.02.2020 r z powodu PRAC KONSERWACYJNYCH nie ingerujących w sieć wodociągową na terenie Gminy Dąbrowice zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w godzinach 10.50 - 11.30.