Zgórze z dofinansowaniem od Marszałka Województwa Łódzkiego

Sołectwo Zgórze  jako jedyne w Powiecie Kutnowskim uzyskało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w Gminie w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Dnia 12.09.2016 roku Wójt Gminy Dąbrowice – Dorota Dąbrowska podpisała umowę z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim w zakresie realizacji projektu lokalnego ,,Wieś Łączy pokolenia – tu się uczymy , tu się bawimy’’  w sołectwie  Zgórze.
Realizacja pierwszego planowanego działania odbyła się w dniu 30.09.2016 roku i dzięki temu mieszkańcy sołectwa wspólnie z dziećmi, wnukami i prawnukami wyjechali do ZOO w Płocku. Uczestnicy wycieczki miło spędzili czas. Sołectwo jest w trakcie organizacji kolejnych działań którymi są: wyjazd integracyjno-rekreacyjny , warsztaty kulinarne oraz wieczorek taneczny z oficjalnym zakończeniem projektu.
Głównym celem  projektu jest przełamanie panującego braku porozumienia pomiędzy pokoleniami, wyrównanie przepaści jaka dzieli pokolenie XX i XXI wieku. Projekt ma na celu pokazać, że pomimo różnicy wiekowej nie jest za późno na aktywne i kreatywne spędzanie czasu oraz zacieśnianie więzi komunikacji międzypokoleniowej. 
W ramach projektu zostały złożone 282 wnioski z czego dofinansowanie otrzymały 32 sołectwa z terenu województwa łódzkiego w tym oczywiście sołectwo Zgórze z Panią sołtys Krystyną Jaskulską na czele.

Krystyna Jaskulska - sołtys

Rada sołecka:

1. Wojciech Korytek

2. Grzegorz Sobczak

3. Jacek Szaumkessel

4. Roman Popis

Pożegnanie lata

Dąbrowickie Centrum Kultury ZAPRASZA NA WSPÓLNE POŻEGNANIA LATA !!!
SOBOTA 24.09.2016
KONKURSY SPORTOWE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH od godziny 17.00
ZABAWA TANECZNA od godziny 19.00
Tereny rekreacyjne przy  BOISKU GMINNYM
BAWIMY SIĘ DO GODZINY 1.00

Zapraszamy na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy jest organizatorem wyjazdu na tegoroczne Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Wyjazd planowany jest w dniu 18 września 2016 roku .

Harmonogram imprezy :
12.00-15.00 – ŚWIĘTO DZIECIOM
14.00 ART STATTION – PROGRAM TANECZNY
14: 45- ESTETIC FITNESS- PROGRAM TANECZNY
15.00 – KABARET CIACH
16.00- ,, ZNANI NIEZNANI” - KONCERT WOKALNY
17.00- BLOK KONKURSOWY
17.30- RADIO SLAM -KONCERT
18.10- SOKÓŁ I MARYSIA STAROSTA
19.20-ENEJ
20.30 WIDOWISKO ŚWIATŁO I DŹWIĘK – mapping na ratusz
20.45 ELEKTRYCZNE GITARY
21.55  MARYLA RODOWICZ

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy u Pani Małgorzaty Szulczewskiej lub pod numerem telefonu  24 252 25 87.

Przewidywany wyjazd godz. 12.00 powrót około 24.00 Koszy wyjazdu 20 zł.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

1 września 2016r. punktualnie o godz. 8.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym uczniowie wraz z rodzicami, przedstawiciela władz gminy oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Dąbrowicach rozpoczęli rok szkolny 2016/2017. Po Mszy Świętej w budynku ZS odbyła się dalsza część uroczyści. Pan Jacek Pietrzykowski - dyrektor Zespołu Szkół powitał serdecznie Panią Wójt Dorotę Dąbrowską, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Michała Drążkiewicza, Księdza Proboszcza Zbigniewa Świsłowskiego, uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników szkoły. Wszyscy zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy w związku z 77 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Pan dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił doniosłą rolę szkoły w wychowaniu patriotycznym, przedstawił kierunki przemian w szkolnictwie i podziękował za zaangażowanie pracowników szkoły w okresie wakacyjnym o także docenił współpracę z lokalnym samorządem. Kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas. W roku szkolnym 2016/2017 życzymy uczniom samych sukcesów i celujących ocen a nauczycielom wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia i satysfakcji w pracy z uczniami.


Gminne Uroczystości Dożynkowe 2016

21 sierpnia 2016 roku w Gminie Dąbrowice odbyły się Uroczystości Dożynkowe pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. Tegoroczne święto plonów rozpoczął przemarsz Korowodu Dożynkowego ulicami Dąbrowic. Korowód, któremu przewodzili Starostowie Dożynek, Poczty Sztandarowe OSP oraz Sołtysi wyruszył spod Ratusza do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Wojciecha, gdzie uroczyście został powitany przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Świsłowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Michała Drążkiewicza oraz Wójta Gminy Dorotę Dąbrowską. Podczas uroczystej Mszy św. podziękowano za tegoroczne plony a Starostowie Dożynek Pani Wiesława Kwiatkowska oraz Pana Mirosław Bielicki przekazali chleb na ręce Pani Wójt, Przewodniczącego Rady oraz Księdza Proboszcza. Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem oraz Starostami Dożynek podzielili się z mieszkańcami bochnem chleba wypieczonym z ziaren tegorocznych zbóż .Po uroczystościach przekazania i podzielenia chleba nastąpiło przejście Korowodu Dożynkowego prowadzonego przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Dąbrowice oraz Orkiestrę Dętą ,,Clonovia” na boisko gminne gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Drążkiewicz w imieniu własnym, Samorządu Gminnego oraz Pani Wójt serdecznie podziękował wszystkim Rolnikom i Ich rodzinom za ten wspaniały dar w postaci symbolicznego bochna chleba, który jest owocem Ich ciężkiej i mozolnej pracy. Życzył Rolnikom, by zebrane plony przyniosły satysfakcję oraz pozwoliły Im i Ich rodzinom w godnych warunkach i dostatku doczekać następnych zbiorów. Pani Wójt Dorota Dąbrowska w swoim przemówieniu podkreśliła, że dzisiejszy deszcz po kilkumiesięcznej suszy jest Bożym błogosławieństwem dla Rolników, Ich rodzin i polskiej wsi. Życzenia dla Rolników z naszej gminy przekazał również Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Tadeusz Woźniak oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, występy dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dąbrowicach, Zespołu Dąbrowickie Nutki oraz Klub Seniora. Podczas tegorocznych uroczystości dożynkowych Pan Artur Gierula członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego oraz Pani Anna Konwerska Kierownik projektu dokonali uroczystego przekazania Pani Wójt Dorocie Dąbrowskiej oraz Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Michałowi Drążkiewiczowi sprzętu do siłowni wewnętrznej, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Bardzo miłym akcentem zakończyły się warsztaty kulinarne z udziałem Jakuba Kuronia na których to zostały wręczone nagrody rzeczowe dla Klubu Kobiet Aktywnych, za ich działalność kulinarną i prozdrowotną. Nagrody wręczały Anna Konwerska i Joanna Bronowska. Odbywające się w deszczu warsztaty zdrowego gotowania z udziałem Jakuba Kuronia przyciągnęły rzesze smakoszy zdrowego żywienia. Lokalna społeczność ze smakiem próbowała przyrządzonych zdrowych sałatek, grillowanych owoców i warzyw. Zwieńczeniem deszczowego popołudnia było pojawienie się tęczy biblijnego znaku przymierza. W czasie uroczystości można było skorzystać z darmowego punkt badań EKG, pomiaru cukru, wagi ciała i cholesterolu, a także skonsultować się z Panią Pauliną Kondrat- dietetykiem. Całemu przebiegu uroczystości Dożynkowych towarzyszyła telewizja lokalna Tv Kutno. Mieszkańcy oraz goście skosztowali tradycyjnego żuru staropolskiego przygotowanego przez Zespół Szkół w Dąbrowicach, chleba ze smalcem i ogórkiem zrobionego przez Klub Kobiet Aktywnych oraz pieczonego dzika ufundowanego przez myśliwych Marka Pietrzaka oraz Sławomira Pachlińskiego. Dla najmłodszych również przygotowano wiele atrakcji między innymi, zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, stoiska ze słodkimi przekąskami oraz tradycyjnie rozgrywki sportowe, prowadzone pod czujnym okiem Pana Jarosława Kacprzaka nauczyciela z ZS w Dąbrowicach.
Zabawę taneczną do późnych godzin wieczornych poprowadził lokalny zespół Convers, który porwał do zabawy gości dożynkowych. Pomimo początkowo niesprzyjającej pogody uczestnicy dobrze się bawili a rolnicy naszej Gminy cieszyli się z długo oczekiwanego deszczu.
Wójt Gminy Dąbrowice Pani Dorota Dąbrowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Drążkiewicz bardzo serdecznie dziękują:
- Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Świsłowskiemu
- Zarządowi Powiatu Kutnowskiego
- Zastępcy Komendanta KP w Krośniewicach podkom. Dariuszowi Bujalskiemu
- Starostom tegorocznych Dożynek : Pani Wiesławie Kwiatkowskiej i Panu Mirosławowi Bielickiemu
-Radnym Rady Gminy Dąbrowice, Radnym Powiatu Kutnowskiego oraz Radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego Robertowi Baryła
- Klubowi Kobiet Aktywnych z Dąbrowic
- Zespołowi „Dąbrowice Nutki” pod kierownictwem Pani Bożeny Kolasińskiej
-Klubowi Seniora
-Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbrowic, Ostrówek, Bab i Augustopola
-Sołtysom i radom sołeckim a w szczególności przedstawicielom i mieszkańcom sołectw Liliopol oraz Witawa które w tym roku robiły piękną dekorację dożynkową.
-Panu Jarosławowi Kacprzakowi , który uczestniczył w organizacji wielu konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży
-Dzieciom, Młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół w Dąbrowicach Joannie Mujcie, Julii Chorzalskiej, Julii Malickiej, Malwinie Jabłońskiej, Joannie Pawłowskiej, Julii Mańkowskiej, Bartoszowi Frączek pod kierownictwem Pani Iwony Winieckiej, Pani Aleksandry Kołodziejskiej oraz Pani Anety Krytkowskiej.
oraz pracownikom Urzędu Gminy w Dąbrowicach.
Dziękujmy również firmom i osobom prywatnym, którzy są sponsorami tegorocznych uroczystości dożynkowych oraz wielu innych imprez i uroczystości organizowanych przez Gminę Dąbrowice
-Panu Mieczysławowi Wośko Firma Polfarmex S.A Kutno
- Panu Zbigniewowi Banasiakowi z Dąbrowic
-Panu Józefowi Cieślińskiemu właścicielowi Piekarni w Dąbrowicach,
- Państwu Annie i Tomaszowi Koniarek właścicielom Sklepu Spożywczego w Dąbrowicach
- Pani Aleksandrze Kotlińskiej właścicielce Sklepu Spożywczego w Dąbrowicach
- Panu Stanisławowi Wojtczakowi Prezesowi S K R w Dąbrowicach
- Państwu Katarzynie i Jarosławowi Szczerbakowicz z Dąbrowic
- Panu Pawłowi Oleksiewiczowi właścicielowi firmy MPC w Kutnie

- Panu Stanisławowi Łopatowskiemu prezesowi Banku Spółdzielczego w Krośniewicach
-Panu Adamowi Przepiórze właścicielowi Baru u Bogusi
- Panu Zbigniewowi Turbiakowi z Chodcza
-Stacji paliw AS365 Bzówki, którą reprezentował Pan Ireneusz Nowak
- Państwu Elżbiecie i Radosławowi Szadkowskim z Krośniewic
- Panu Marokowi Łukomskiemu przedstawicielowi Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego
- Aquapark Kutno
- Panu Jarosławowi Węglarkowi z Krośniewic właścicielowi Sklepu Wszystko dla Gołębi
- Panu Robertowi Zasadzińskiemu z Krośniewic
-Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej z Łęczycy
- Panu Wojciechowi Pawłowskiemu z Nowych Ostrów
- Panu Pawłowi Oleksiewicz właścicielowi Firmy MPC
-Panu Januszowi Nowickiemu
- Firmie Super Dom Rybnik
- Panu Sławomirowi Pachlińskiemu właścicielowi firmy Diamond Skład Węgla w Kutnie
- Firmie GDF SUEZ Energia Polska SA.Wyjazd na AGRO SHOW

Urząd Gminy Dąbrowice organizuje wyjazd na targi techniki rolniczej AGRO SHOW, które odbędą się w miejscowości Bednary.

Wyjazd został zaplanowany na dzień 25.09.2016.
Koszt wyjazdu 30 zł

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy u Pani Małgorzaty Szulczewskiej lub pod numerem telefonu  24 252 25 87.