Zmiana organizacji ruchu w dniach 31.10.2014 - 01.11.2014

Wójt Gminy informuje, że w dniach 31.10 - 01.11.2014 roku ze względu na obchody Wszystkich Świętych nastąpi zmiana organizacji ruchu na terenie miejscowości Dąbrowice.

Ulica Cmentarna w dniach 31.10 - 01.11.2014 roku będzie ulicą jednokierunkową z kierunkiem jazdy od Witawy do ul. Nowy Rynek. Proponowany objazd w kierunku Witawy to przez ul. Kościuszki oraz Kapuśnik.

Informujemy również, iż będzie otworzony dodatkowy parking samochodowy przy Cmentarzu.

Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy!

Konsultacje ginekologiczne

KONSULTACJE

GINEKOLOGICZNE

W DNIU 18.11.2014

od godz. 10.00

W Przychodni w Dąbrowicach

Możliwość wykonania

cytologii oraz badania USG

(bezpłatnie)

bez względu na przynależność do przychodni.

Zapisy w Przychodni NZOZ Zdrowie

Informacja telefoniczna

24 252 25 94 oraz 24 252 30 62

Zmiana rozkładu jazdy PKS

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana rozkładu jazdy PKS Kutno - Baby p. Krośniewice. Zmiana dotyczy kursu 109 o godzinie 11:05 z Kutna oraz kursu 114 o godzinie 12:00 z Dąbrowic - autobus kursować będzie dodatkowo w soboty.

Szkolenie dla rolników w dniu 21.10.2014 r.

W dniu 21 października br. o godzinie 10.00 w Bibliotece, odbędzie się szkolenie na temat "Zasad przyznawania płatności bezpośrednio w latach 2015 - 2020".

Organizatorem szkolenia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kutnie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Przedłużenie naboru do projektu"Podłączeni_Niewykluczeni"

 

„Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

             Wójt Gminy Dąbrowice informuje, że przedłuża się rekrutację uczestników do projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( pokój nr 4 - 5) przyjmować będą formularze zgłoszeniowe do czasu osiągnięcia wskaźnika całkowitej liczby uczestników projektu, która wynosi 160 Beneficjentów Ostatecznych, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2015 roku.

Przypominamy, że dla zakwalifikowanych mieszkańców gminy Dąbrowice udział w projekcie jest bezpłatny, a proponowane formy wsparcia to: nieodpłatny zestaw komputerowy z 5-letnim dostępem do internetu (w technologii LTE) oraz bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Dokumenty zgłoszeniowe wraz z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowicach (pokój nr 4-5) oraz na stronie internetowej - www.dabrowice.pl (zakładka: Urząd Gminy /Projekty Unijne / Podłączeni_Niewykluczeni)

Zaproszenie do składania ofert na remont Strażnicy w Augustopolu

Dla zamówienia publicznego o  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 Remontu Strażnicy w Augustopolu na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Wójt Gminy Dąbrowice Małgorzata Stokfisz, zaprasza do składania ofert na remont Strażnicy w Augustopolu.