Uwaga rolnicy!!!

Zgodnie z art.63 w związku z art. 61. 2.12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 136,poz.914 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną są zobowiązane do zarejestrowania się w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzyskane dane są niezbędne w celu weryfikacji liczby podmiotów wpisanych do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj więcej: Uwaga rolnicy!!!

Rodzinny RAJD ROWEROWY

Czytaj więcej: Rodzinny RAJD ROWEROWY

Zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów

 

Wycięcie bez zgody drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. W celu jej uniknięcia, właściciel posesji powinien uzyskać wcześniej zezwolenie na wycinkę, a w tym celu musi złożyć stosowny wniosek we właściwym urzędzie.

 

Czytaj więcej: Zezwolenie na wycinkę drzew/krzewów

Zebrania sołeckie

W dniach 24 czerwca -  2 lipca 2013 roku odbędą się zebrania sołeckie w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Harmonogram spotkań:

24 czerwca:

 • Żakowiec - godz. 14:00, zebranie na posesji Sołtysa;
 • Zgórze - godz. 18:00, zebranie w świetlicy;
 • Ostrówki - godz. 20:00, zebranie w świetlicy OSP.

25 czerwca:

 • Dąbrowice I - godz. 10:00, zebranie w Bibliotece;
 • Mariopol-Rozopol - godz. 20:00, zebranie na posesji Sołtysa.

26 czerwca:

 • Witawa - godz. 14:00, zebranie na posesji Sołtysa;
 • Dąbrowice III - godz. 17:00, zebranie w Bibliotece;
 • Augustopol - godz. 20:00, zebranie w świetlicy OSP.

27 czerwca:

 • Lilopol - godz. 16:00, zebranie na posesji Sołtysa;
 • Dąbrowice II - godz. 20:00, zebranie w Bibliotece.

2 lipca:

 • Baby - godz. 20:00, zebranie w świetlicy OSP
  .

OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU OBOWIĄZKOWA.

 

Dzień Dziecka 2013 r.

 

W dniu 1 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Placu zabaw współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania  413 Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącym operacji „ Budowa placu zabaw na terenie parku przy ulicy Stary Rynek”. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin CENTRUM.

Czytaj więcej: Dzień Dziecka 2013 r.

Strażacy z OSP Dąbrowice będą mieć nowy sprzęt

 

12 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielana została pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 r.  na wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sumie przekazano 300 000 zł do podziału dla samorządowców z 18 gmin województwa łódzkiego.

Na spotkanie przybył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin oraz przedstawiciele jednostek straży pożarnej. Goście zebrali się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroniu, gdzie złożyli  podpisy. Pomoc będzie przekazana na potrzeby strażaków. Za otrzymane środki finansowe nasi druhowie będą mogli kupić sprzęt do ratowania życia, zdrowia, ochrony mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową i innymi zagrożeniami. Gmina Dąbrowice otrzymała na ten cel 18 000 zł.