Konferencja


 

KONFERENCJA  podsumowująca I etap projektu zorganizowana w ramach realizowanego przez Gminę Dąbrowice Projektu  „Podłączeni _ Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. 

10 lutego 2015 r. w Świetlicy w Dąbrowicach odbyła się konferencja podsumowująca I etap projektu zorganizowana w ramach realizowanego przez Gminę Dąbrowice Projektu  „Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”.  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

W imieniu realizatora projektu uczestników konferencji powitała Pani Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice. W konferencji udział wzięli radni, sołtysi, Dyrektor Zespołu Szkół  w Dąbrowicach, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowicach, przedstawiciele Klubu Seniora,  mieszkańcy. Członkowie  Zespół Projektu w składzie: Joanna Jelonek –  Koordynator Projektu,  Łukasz Kawa – Informatyk projektu, Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego – Anna Czupryniak                         i Magdalena Tworus oraz p. Paweł Oleksiewicz – szef firmy MPC Paweł Oleksiewicz – wybrany w przetargu wykonawca inwestycji.

Omówiono cele i założenia  projektu, stopień zaawansowania poszczególnych prac związanych z jego realizacją oraz źródła finansowania projektu. 

Projekt w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych – unijnych i krajowych. 


Zaprezentowano na konferencji komputer który będzie dostarczany bezpośrednim beneficjentom oraz wyposażone będą PIAP-y, czyli Regionalne Punkty Koordynacyjne.

RPK zostaną zorganizowane w Zespole Szkół w Dąbrowicach, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Klubie Seniora. W RPK zostanie zainstalowanych 29 komputerów z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.