Zaproszenie do składania ofert na remont Strażnicy w Augustopolu

Dla zamówienia publicznego o  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 Remontu Strażnicy w Augustopolu na potrzeby świetlicy wiejskiej.

Wójt Gminy Dąbrowice Małgorzata Stokfisz, zaprasza do składania ofert na remont Strażnicy w Augustopolu.

Badnie profilaktyczne dla kobiet.

Dnia 29 września 2014 roku w Dąbrowicach przy Ośrodku Zdrowia, odbędzie się bezpłatne badanie piersi (mammografia) dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_0003.jpg)Badanie profilaktyczne[ ]11021 kB

STYPENDIUM SZKOLNE

Informujemy, iż wnioski na Stypendium Szkolne należy składać w terminie od 1 do 15 września 2014r.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dochody za miesiąc sierpnień.

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Serdecznie zapraszamy na

BEZPŁATNE

BADANIE SŁUCHU

 Wykonuje

CENTRUM BADANIA SŁUCHU WARSZAWA

DĄBROWICE 

3 WRZEŚNIA 2014 (ŚRODA) od g.10.00

MIEJSCE BADANIA:

 OŚRODEK ZDROWIA( POMIESZCZENIA PO GOPS)

99-352 Dąbrowice ul. Stary Rynek 31

Zapisy: URZĄD GMINY DĄBROWICE

tel. (24) 252-25-95 lub osobiście

SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE APARATÓW SŁUCHOWYCH

ZAPRASZAMY OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBY Z NIEDOSŁUCHEM!!!

SKUTECZNA POMOC DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH!!!

Załączniki:
Pobierz plik (DĄBROWICE APH-1.doc)DĄBROWICE APH-1.doc[ ]91 kB

okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach przypomina o konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

Wnioski do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr. 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.  

Hodowcy zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. nr 132, poz. 918 i 919) rolnicy są  zobowiązani do powiadomienia lekarza weterynarii o zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa. 

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_0001.jpg)IMG_0001.jpg[Wziosek o zamiarze przeprowadzenia uboju]4359 kB
Pobierz plik (IMG_0002.jpg)IMG_0002.jpg[Hodowcy zwierząt gospodarskich]4656 kB