ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ JOLANTĄ CYWIŃSKĄ

 

"Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce.  Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem,

te największe".

 

         Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" pod honorowym  patronatem  Wójt Gminy Dąbrowice-Doroty Dąbrowskiej zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką Jolantą Cywińską, w ramach zadania publicznego "Aktywnie z kulturą i tradycją - dla Was, dla Nas....dla siebie".

            Spotkanie literackie połączone ze słodkim poczęstunkiem odbędzie się 27 lipca 2017 roku, o godzinie 14.00,  w "Klubie Seniora", przy ul. Sienkiewicza 8.

           

 

                                                           Serdecznie zapraszamy

 

 

 

NABÓR DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA ARKA

Piknik Rodzinny w Dąbrowicach 2017

Piknik rodzinny jest organizowany raz w roku na stadionie gminnym w Dąbrowicach. To impreza dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych mająca na celu integrację mieszkańców oraz zapewnienie dobrej zabawy dla najmłodszych, jak i tych starszych. Na tegorocznym pikniku mogliśmy podziwiać występy zespołu śpiewaczego "Dąbrowickie Nutki" oraz  występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół  w Dąbrowicach. Ponadto można było obejrzeć mecz piłki nożnej dziewcząt ,,Dąbrowice” kontra ,,Krośniewice”, mecz juniorów, pokazy Bractwa Rycerskiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestników wzbudził pokaz motocykli policyjnych i wyścigowych. Na zebranych  na Pikniku  mieszkańców i gości czekały  także warsztaty rękodzieła, a na nich m.in. wicie wianków, kącik plastyczny, puszczanie wianków  i mnóstwo sportowych atrakcji. W tym roku uczestnicy Pikniku  mogli wnieść swój wkład w pomoc  charytatywną. Była ona związana z loterią fantową ,,Rodzice Dzieciom”, zorganizowaną przez Radę Rodziców z ZS w Dąbrowicach z przeznaczeniem na plac zabaw dla przedszkolaków.
Pomimo przelotnych opadów deszczu bardzo wiele radości  zarówno i tym młodszym, jak i  tym starszym sprawiły gwiazdy wieczoru zespoły Pudzian Band i Toledo, które zaśpiewały swoje największe przeboje oraz zaprezentowały najnowsze utwory. W trakcie koncertów można było otrzymać płyty gwiazd oraz zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcia. Na prośbę uczestników zabawa taneczna przy muzyce zespołu Convers przedłużona została do godziny 1.30. Piknik Rodzinny był okazją do  miłego spędzania czasu dla całych rodzin, nawiązania kontaktu z ciekawymi ludźmi, do okazania dobroci i życzliwości innym.
Podczas tegorocznego Pikniku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa"  dokonało rozstrzygnięcia konkursu na "Najpiękniejszy  wianek świętojański".
Nagrody za przygotowanie wianka trafiły do:
Pani Agnieszki Bielickiej, która zajęła I miejsce
Pani Janiny Urbaniak , która zajęła II miejsce
Pani Anny Nijakowskiej, która zajęła III miejsce
Na wszystkie osoby biorące udział w konkursie czekały słodkie upominki.
Organizatorzy w sposób szczególny dziękują za wkład finansowy i rzeczowy w organizację pikniku sponsorom:
ENGIE Zielona Energia  jest to lokalny inwestor, Stowarzyszenie Zwykłe Nasze Środowisko Krzysztof Michalak, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice, Spółdzielnia Usługowo-Handlowe Diagnostyka Morawce, Koniarek Anna i Tomasz, Bar u Bogusi Adam Przepióra, EKO-BUD Agnieszka Żołędowska, Starostwo Powiatowe, Aquapark Kutno, Biuromax Dariusz Zajączkowski, Bank Spółdzielczy Krośniewice o/Dąbrowice, LEWIATAN Dąbrowice, Zakład Usługowo-Handlowy FUREX Zbigniew Furmański, Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Turbiak Chodecz, NOVMAR Marcin Nowak Koserz, MPC Paweł Oleksiewicz,Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Marek Łukomski, Piekarnia Dąbrowice Józef Cieśliński, Zenon Masarnia Borzęda Przedecz,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie,Martinez filmowanie i fotografowanie, DIAMOND Sławomir Pachliński, Sklep Wszystko dla Gołębi Krośniewice Jarosław Węglarek, Mieczysław Wośko, Ireneusz Nowak, Firma Handlowo Usługowa Aleksandra Kotlińska, Bis Chodecz Marek Modrzejewski Jarosław Woźniak, Dermex Kutno, Urszula i Bernard Korczakowie , Radio HIT Włocławek patronat medialny.
Serdeczne podziękowania kierujemy również dla: Funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz z Komisariatu Policji w Krośniewicach, Wójta Zdzisława Kostrzewy i pracowników Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, Starosty Krzysztofa Debicha i pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie, Motocyklistów przybyłych do Dąbrowic, dzięki który tegoroczny piknik był wyjątkowy, pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS w Dąbrowicach, nauczycieli, rodziców i uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowicach, Klubu Kobiet Aktywnych za pyszny poczęstunek, oraz wszystkich osób zaangażowanym w organizację tegorocznego pikniku.

 

 

 

ZGŁOSZENIE PRZED WYCINKĄ DRZEW

 

ZGŁOSZENIE PRZED WYCINKĄ

DRZEW I KRZEWÓW

 

W związku ze zmianą ustawy o  ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.) zmieniły się warunki usuwania drzew i krzewów. Od 17 czerwca 2017 r. zamiar usunięcia drzew lub krzewów należy wcześniej zgłosić właściwemu ze względu na lokalizację drzew wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta.
Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uregulowaniem wprowadzonym niniejszą ustawą wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci usunięcia drzewa oraz przywrócono pomiar drzewa na wysokości 5 cm.
Właściciel nieruchomości zgłasza do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)  zamiar usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Organ do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni – w takim bowiem terminie organ będzie mógł wnieść sprzeciw.
Zgodnie z zapisem sprzeciw może być wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.
Wprowadzono jeszcze jeden ważny termin – po dokonaniu zgłoszenia nie można zbyt długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

SIŁOWNIA I WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

W okresie wakacyjnym siłownia dostępna dla wszystkich

mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00

do 14:00

 

W sprawie wypożyczenia roweru prosimy o bezpośredni

kontakt z Panią Beatą Drążkiewicz pod nr tel: 24 252 2512 lub

24 252 2524

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin.doc)regulamin.doc[ ]53 kB

ŻYCZENIA NA WAKACJE