Krajowa mapa zagrożeń

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie informuje, że od września 2016 roku w województwie łódzkim ruszy program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać o bezpieczeństwo. Zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Będzie można sprawdzić czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie. Możesz mieć na to wpływ. Od września odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” będzie dostępna od  września na stronie Kutnowskiej Komendy Policji - www.kutno.policja.gov.pl

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W wersji pilotażowej funkcjonowało na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Docelowo swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel. Od września 2016 roku to narzędzie będzie również w rękach łódzkiej policji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie 2016

W ramach dobrej współpracy

Wójt Gminy Dąbrowice przekazała dla Komisariatu Policji w Krośniewicach sprzęt komputerowy. Dorota Dąbrowska - Wójt Gminy Dąbrowice osobiście przekazała darowiznę na ręce z-cy Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach podkom. Dariusza Bujalskiego.

Wczoraj o godz. 12.30 na terenie gminy Dąbrowice miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu.

Komendant dziękując Pani Wójt za przekazany sprzęt, podkreślał dobrą współpracę, zaangażowanie oraz zrozumienie władz samorządowych dla potrzeb policjantów, realizujących zadania związane z zapewnieniem ładu i porządku oraz bezpieczeństwem mieszkańców gminy Dąbrowice.

źródło: KPP Kutno

 

Gminny rajd rowerowy

W sobotnie popołudnie 20 sierpnia b.r. w naszej gminie w ramach projektu PL13 ,,Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie’’ został zorganizowany rajd rowerowy oraz wspólne ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanego trenera fitness. Trasa sobotniego rajdu została tak zorganizowana aby każdy z uczestników mógł jechać w dogodnym dla siebie tempie. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod Urzędu Gminy przez Ostrówki i Żakowiec by po około 10-kilometrowej trasie wrócić do miejsca docelowego, którym było boisko gminne. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę z logiem projektu PL 13 ,, Żyjesz dla siebie i innych -zadbaj o zdrowie’’ a Pani Wójt Dorota Dąbrowska wręczyła uczestnikom rajdu saszetki, które przymocowano do rowerów. Całemu wydarzeniu towarzyszyła telewizja TV Kutno oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie. Po rajdzie uczestnicy mogli wziąć udział w ćwiczeniach prowadzonych przez instruktora Panią Joannę Bronowską.
Uwieńczeniem rajdu oraz ćwiczeń był grill ufundowany przez Sklep Handlowo – Usługowy Anna Koniarek.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do korzystania z darmowej wypożyczalni rowerów sfinansowanej z projektu PL13 ,,Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie’’.

Jubileusz 90- lecia urodzin Pani Stanisławy

19 sierpnia b.r. Pani Stanisława Kruszyna z domu Łukasik skończyła 90 lat. Tradycją stało się już, iż tak piękny jubileusz nie mógł odbyć się bez wizyty Pani Wójt Doroty Dąbrowskiej i Pani Katarzyny Banasiak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Pani Wójt z Panią Kierownik życzyły Drogiej Jubilatce  długich lat życia w gronie rodzinnym, przepełnionych zdrowiem, szczęściem, pomyślnością i miłością.     .
Szacowna Jubilatka tę szczególną rocznicę świętowała w gronie najbliższej rodziny. Pani Stanisława może pochwalić się wychowanie czworga dzieci i być dumną z 9 wnuków,  14 prawnuków.
Pani Stanisława urodziła się w miejscowości Stanisławów. Od najmłodszych już lat pracowała ciężko na roli. W czasie wojny jak sama opowiada musiała paść gęsi u Niemca. W 1950 roku wyszła za mąż i wspólnie z mężem pracowała na roli. Pani Stanisława jest typową domatorką i cały swój wolny czas poświęcała dla dzieci, później wnuków, a teraz dla prawnuków. Nasza Jubilatka jest osobą bardzo religijną i w sytuacjach kiedy zdrowie Jej na to nie pozwala, i nie może uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Dąbrowicach słucha Mszy Świętej w radiu, które bardzo lubi.  Pani Stanisława jest osobą pełną energii, humoru i można z Nią porozmawiać na każdy temat.

Nowa linia komunikacyjna

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuje, iż od poniedziałku tj. 22 sierpnia 2016 roku  do 31 sierpnia 2016 roku zostanie uruchomiania linia komunikacyjna:

7:20 Krośniewice -Dąbrowice 7:30
7:30 Dąbrowice - Krośniewice 7:40
13:40 Krośniewice - Dąbrowice 14:00
14:00 Dąbrowice - Krośniewice 14:10.
autobus kursuje w dni robocze