RODZINNY PIKNIK

IMPREZA HISTORYCZNA W OPOROWIE

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Najpiękniejszy wianek świętojański

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Szansa  pod patronatem Wójt Gminy Dąbrowice-Doroty Dąbrowskiej.

2.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

1.      Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do Mieszkańców Gminy Dąbrowice.

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka świętojańskiego, dnia

              01.07.2017 r.  do godz. 17.00, na  Piknik Rodzinny.

1.      Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła).

2.      Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.

3.      Wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną    lub więcej świec.

4.       Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1.      Komisja  konkursowa powołana przez Organizatora, w dniu 1 lipca 2017 roku  wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

            estetykę projektu,

            oryginalność pomysłu,

            nawiązanie do tradycji,

            dobór materiałów,

            zgodność z wymogami regulaminu.

 

2.      Komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce.

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 01.07.2017 roku    ok. godz. 21.30.

2.      Po ogłoszeniu werdyktu nastąpi wręczenie nagród oraz symboliczne puszczanie wianków.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych    w niniejszym regulaminie.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie.

       3.   Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Pani Wójt we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowicach ogłaszają zbiórkę wielkogabarytowych elektrośmieci. Zbiórka odbędzie się 7 czerwca. Osoby zainteresowane proszone są o wystawienie niesprawnego sprzętu przed dom.

Planowana trasa przejazdu:

Dąbrowice - ul. 3-go Maja      8:00 - 8:30

                 ul. Sławińskiego   8:30 - 8:45

Mariopol                               9:00 - 9:20

Dąbrowice   ul. St. Rynek      9:20 - 9:30

                 ul. Kościuszki       9:40 - 10:30

Baby                                   10:40 - 11:30

Liliopol                                11:50 - 12:10

Witawa                               12:20 - 12:30

Ostrówki                            12:40 - 13:30

Majdany                             13:50 - 14:10

Działy                                 14:20 - 14:30

Dąbrowice - ul. Kłodawska     14:40