Spotkanie w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

26 września na zaproszenie Wojciecha Jarosa Prezesa Banku Żywności im Marka Edelmana w Łodzi, Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyną Banasiak i Radną Gminy Dąbrowice Wiesławą Kwiatkowską uczestniczyła w spotkaniu, które dotyczyło realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywności 2014-2020.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wójt Doroty Dąbrowskiej program ten jest w pełni realizowany w naszej gminie od 2015 roku, co przyczyniło się do tego, że pomoc dotarła już do 645 Mieszkańców Gminy Dąbrowice. Panie z Klubu Kobiet Aktywnych charytatywnie  wydały prawie 43 tysiące ton żywności, co stanowi łącznie  6050 paczek. Oprócz paczek żywnościowych  mieszkańcy otrzymywali także warzywa, owoce, a także odzież.

Nasza Pani Wójt Dorota Dąbrowska została wskazana jako drugi Wójt z Województwa Łódzkiego, który podpisał bezpośrednio umowę z Bankiem Żywności. Pierwszym był Wójt Gminy Rusiec Dariusz Woźniak, który zrobił to w 2004 roku.
Warto również przypomnieć, że na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Dorota Dąbrowska wraz z Kierownikiem GOPS Katarzyną Banasiak  uczestniczyła w  spotkaniu poświęconym omówieniu problemów związanych z funkcjonowaniem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się 23 listopada 2015 roku w Warszawie, w którym uczestniczyło około 20 osób z całej Polski.
Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Dąbrowice będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Od lipca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się kwalifikowanie osób.
Kwoty kryterium dochodowego na Podprogram 2017 wynoszą
    1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
•    1028 zł dla osoby w rodzinne.

Rozkład Jazdy Autobusów i Zakup Biletów Miesięcznych

BILETY MIESIĘCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE MOŻNA NABYĆ
OD 26 WRZEŚNIA DO 03 PAŹDZIERNIKA BR
W GODZ. 14.00-17.00
W BIURZE FIRMY VIP-BUSS
UL. NARUTOWICZA 11
99-300 KUTNO
TEL. 794 741 065
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W celu nabycia biletu miesięcznego należy:
- wypełnić wniosek (do pobrania na naszej stronie internetowej
oraz w biurze)
- w przypadku zakupu biletu ulgowego ksero legitymacji uprawniającej do korzystania z ulg
- w przypadku zakupu biletu normalnego ksero dowodu osobistego.

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuje, że od dnia 01.09.2017r transport publiczny do Kutna w dni nauki szkolnej zapewnia przewoźnik VIP BUS.
Trasa przystanków :
Dąbrowice (przystanek autobusowy),
Dąbrowice ul. Cmentarna(przystanek szkolny),
Żakowiec (przystanek szkolny),
Ostrówki (przystanek szkolny),
Kutno ul. Jana Pawła II

wyjazd z Dąbrowic( przystanek autobusowy) o godz. 6.40

powrót z Kutna ul. Jana Pawła II o godz. 15.30.

Dodatkowo PKS Łęczyca zapewnia przejazd z

Dąbrowic do Krośniewic o godzinie 6.35
Krośniewice - Dąbrowice- Augustopol o godzinie 6.55
15.55 Krośniewice- Dąbrowice.

Ponadto informujemy, że trwają rozmowy nad uruchomieniem w miesiącu listopadzie dodatkowego kurs Kutno- Dąbrowice- Witawa- Lipiny- Nowe Ostrowy około godziny 10,00
i Dąbrowice - Witawa- Lipiny - Kutno około godziny 11.00. (decyzje takie podyktowane są przebudową drogi Dąbrowice- Witawa- Nowe Ostrowy).

WYCIECZKA DO SKANSENU W KŁÓBCE

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE GRZYBOBRANIE

STAROŚĆ NIE MUSI BYĆ NUDNA - WYJAZD DO GORENIA DUŻEGO

17 maja 2017r. dzięki zaangażowaniu i współpracy z Wójt Gminy  Dorotą Dąbrowską, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Szansa z Dąbrowic złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę na realizację zadania publicznego wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego   z zakresu „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym”, pod nazwą  „Starość nie musi być nudna”.

            Projekt ten jest atrakcyjną ofertą dla Mieszkańców Gminy Dąbrowice  w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnością.

            Jednym z zaplanowanych działań był wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Gorenia Dużego  połączony   z wycieczką krajoznawczą  Zieloną Kolejką po terenach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, warsztatem ornitologicznym i  wikliniarskim, a także grzybobraniem.

            Jego celem wiodącym było stworzenie przestrzeni, w której można było rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

            Działania podjęte w ramach zadania publicznego "Wsparcie społeczne dla osóbz niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym" wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego  miały na celu pokazanie, że aktywność umożliwia zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych oraz daje poczucie satysfakcji. Warsztaty połączone z wyjazdem były doskonałym sposobem na nudę oraz okazją do pracy w grupie, integracji, nawiązywania bliższych kontaktów interpersonalnych. Zajęcia wikliniarskie  zapewniły uczestnikom dużo pozytywnych doświadczeń związanych z aktywnością   i wysiłkiem.

            Na dzień 12 września 2017 roku prognozy pogody nie były najlepsze- miało przejść załamanie pogody, ochłodzenie, deszcz i wiatr, ale zamiast ulewy dopisała piękna słoneczna pogoda.

            O godzinie 8.00 przed Ratuszem Urzędu Gminy zgromadzili się turyści, by wygodnym autobusem wyruszyć  na warsztaty do Gorenia Dużego.

                W trakcie  wyjazdu wszystkim dopisywały humory. Każdy z uczestników aktywnie uczestniczył w zaplanowanych przez Zarząd Stowarzyszenia "Szansa"  działaniach, a do tego wy­ma­rzo­na po­go­da spra­wiły, że wszy­scy byli za­do­wo­le­ni i szczęśliwi, co widać na fo­to­re­por­tażu z wy­ciecz­ki.

 

 

KONKURS NA LOGO DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

 

                                  

Dąbrowickie Centrum Kultury ogłasza konkurs

plastyczny na zaprojektowanie logo

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Konkurs

skierowany jest do przedszkolaków, dzieci ze

szkoły podstawowej, młodzieży z klas II i III

gimnazjum, dorosłych z terenu Gminy

Dąbrowice. Przedmiotem konkursu jest

wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice

plastycznej (rysunek,malarstwo, wyklejanka

itp.) przedstawiającej propozycje logo z nazwą

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Praca w

formacie A4.Wykonaną pracę należy dostarczyć

do siedziby Dąbrowickiego Centrum Kultury

(ul. Stary Rynek 31), do 30.10.2017r.

 

                                                                       

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA

 

LOGO DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY

 

Dąbrowickie Centrum Kultury ogłasza konkurs

plastyczny na zaprojektowanie logo

Dąbrowickiego Centrum Kultury. Konkurs

skierowany jest do przedszkolaków, dzieci z

e szkoły podstawowej, młodzieży ze szkoły

gimnazjalnej i dorosłych z terenu Gminy

Dąbrowice.

1) Organizatorzy konkursu


Organizatorem konkursu plastycznego jest

Dąbrowickie Centrum Kultury.

2) Cel konkursu


Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie

kreatywności, uzdolnień plastycznych

, wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i

dorosłych. Celem konkursu jest również

wyłonienie najciekawszej pracy, która będzie

stanowiła logo Dąbrowickiego Centrum Kultury.

3) Przedmiot konkursu


1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy

autorskiej w dowolnej technice plastycznej

(rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.)

przedstawiającej propozycje logo z nazwą

Dąbrowickiego Centrum Kultury.


2. Prace powinny zostać wykonane w formacie

A4.

4) Uczestnicy konkursu

1. Przedszkole

2. Podstawówka

3. Uczniowie klas 2,3 gimnazjum, dorośli.

5) Zasady udziału w konkursie


1. Udział w konkursie jest dobrowolny.


2. Praca powinna posiadać 1-go autora.

3.Praca musi być wykonana samodzielnie przez

Uczestnika konkursu.


4. Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1-ą 

pracę.

5. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie

nieposiadające pełnej zdolności do czynności

prawnych biorące udział w Konkursie, dołączają

wraz z pracą pisemną zgodę rodziców lub

opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

6. Wraz z przekazaniem dzieła do udziału w

Konkursie autor wyraża zgodę na udostępnienie

dzieła, wraz z podaniem imienia i nazwiska

autora.


7. Zwycięska praca będzie nagrodzona oraz

będzie stanowiła oficjalne logo Dąbrowickiego

Centrum Kultury, a z pozostałych prac, trzy

prace zostaną wyróżnione.


8.Wykonaną pracę należy dostarczyć do

siedziby Dąbrowickiego Centrum Kultury (ul.

Stary Rynek 31), do 30.10.2017r.

7) Dodatkowe informacje


1. Prace, które nie będą spełniały

kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie

zostaną zakwalifikowane do konkursu.


2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane

Jury.


3. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace

będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac,

kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz

umiejętność odczytywania i tworzenia symboli.


4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie

nagród nastąpi 06.11.2017r.