Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014

Nieodpłatny odbiór i utylizacja padłych zwierząt

Gmina Dąbrowice podpisała umowę na nieodpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji podłych zwierząt z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym "HETMAN" Sp.z.o.o.

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Świadczy usługi dla rolnictwa na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Posiada stosowne pozwolenia właściwych jednostek administracyjnych, sanitarnych, inspektorów ochrony środowiska i weterynarii. Firma HETMAN deklaruje również nieodpłatny odbiór w wypadkach, gdy z rożnych względów( dotyczy to w szczególności osób w podeszłym wieku, nieprowadzących gospodarstw rolnych), rolnik nie posiada wymaganego numeru identyfikacyjnego padniętej sztuki lub nie uzyskał nadania przez ARiMR numeru siedziby stada. Dokonują również zgłoszenia przemieszczenia sztuk trzody chlewnej za rolnika a stosowne dokumenty podpisywane są w momencie odbioru padłej sztuki. W związku z powyższym rolnik nie musi dokonywać żadnych formalności w biurze powiatowych ARiMR.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerami telefonów:

0242821653, 604428238,608013599


W załączeniu ulotka informacyjna

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka hetman.pdf)ulotka hetman.pdf[ ]596 kB

ZS Dąbrowice w TVP Łódź

Zachęcamy do obejrzenia programu TVP Łódź na temat działań Zespołu Szkół w Dąbrowicach w pozyskiwaniu środków z EFS-u.

 

http://www.tvp.pl/lodz/reportaze/roefs-szansa-na-sukces/13280697

ARiMR Informuje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że z powodu prac konserwatorskich systemu informatycznego w dniach 14-23 grudnia 2013 roku:

1. Nie będzie możliwości składania zgłoszeń drogą elektroniczną poprzez sieć Internet za pomocą aplikacji CKIRZ. Zgłoszenia należy składać w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w biurze powiatowym ARiMR.

2. Ulegnie wydłużeniu czas wydawania paszportów i duplikatów paszportów bydła, co spowoduje, że nie będą one wydawane w dniu złożenia zgłoszenia bydła do rejestru w biurze powiatowym ARiMR.

ARiMR zwraca się z prośbą o wcześniejsze składanie w biurze powiatowym ARiMR;

- wniosków o przydzielenie puli numerów,

- zgłoszeń o nadanie numeru siedziby stada.

Szkolenie dla rolników w dniu 11.12.2013

W dniu 11 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 w Bibliotece odbędzie się szkolenie na temat "Gospodarowanie nawozami na obszarach OSN obowiązujące wszystkich rolników ubiegających się dopłaty bezpośrednie".

Organizatorem szkolenia jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Autobusy - informacja

Wójt Gminy Dąbrowice informuje, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie sp. z o. o. od dnia 1 listopada 2013 r. skróciło kursy 6:35 i 14:35 relacji Kutno - Augustopol, przystankiem krańcowym są Dąbrowice. Pozostałe kursy pozostają bez zmian.