Szczepimy się

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne 77

22-10-2021

Ostrzeżenie meteorologiczne 77

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia silnego wiatru w dniu 22.10.2021 r. w godzinach 12.00- 20.00

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76/2021

20-10-2021

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76/2021

grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed silnym wiatrem

Czytaj więcej

Realizacja Programu „Pomoc osobom niepeł…

20-10-2021

Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska w dniu 08 października 2021 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody 19.10.2021

19-10-2021

W dniu 19.10.2021 z powodu prac konserwatorskich nie ingerujących w sieć wodociągową zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości...

Czytaj więcej

Zgłoszenie polowania zbiorowego 2021

18-10-2021

Zgłoszenie polowania zbiorowego 2021

Grafika przedstawia informację o polowaniu zbiorowym zaplanowanym na 03-06 listopada 2021 rok 

Czytaj więcej

Wypromuj swój projekt - obowiązki inform…

18-10-2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

Czytaj więcej

Harmonogram trasy szczepieniobusów 18-27…

18-10-2021

Harmonogram trasy szczepieniobusów 18-27.10.2021

Grafiki przestawiają harmonogram trasy szczepieniobusów w dniach 18-27.10.2021 r.

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody 18.10.2021

18-10-2021

W dniu 18.10.2021 z powodu prac konserwatorskich nie ingerujących w sieć wodociągową zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody 18.10.2021

18-10-2021

W dniu 18.10.2021 z powodu prac konserwatorskich nie ingerujących w sieć wodociągową zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w miejscowości...

Czytaj więcej

Zgierskie Forum Gospodarcze

15-10-2021

W trakcie panelu dowiedzą się Państwo o korzystnych zmianach w zakresie: · dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; · składania korekt dokumentów rozliczeniowych; · zwolnienia z...

Czytaj więcej

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:
5 tys. zł (do 30 osób),
6 tys. zł (od 31 do 75),
7 tys. zł (ponad 75).
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.
Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr