Szczepimy się

Aktualności

Aktualizacja oświadczenia firmy ENGIE

24-05-2022

Aktualizacja oświadczenia firmy ENGIE

Grafiki przedstawiają oświadczenie firmy ENGIE w sprawie awarii turbiny wiatrowej.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne 36/2022

20-05-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne 36/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystapieniem silnego wiatry na terenie powiatu kutnowskiego  

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne 35/2022

20-05-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne 35/2022

Grafika przedstawie ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystąpieniem burz z gradem na terenioe powiatu kutnowskiego

Czytaj więcej

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej ws. …

18-05-2022

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej ws. wścieklizny

Grafiki przedstawiają informację o narastających przypadkach wścieklizny w województwie mazowieckim. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zachęca...

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody 18.05.2022

18-05-2022

W związku z pracami konserwacyjnymi nieingerującymi w sieć wodociągową w dniu 18.05.2022 zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w godzinach...

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne 33/2022

17-05-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne 33/2022

Grfika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne przed wystąpieniem przymrozków

Czytaj więcej

Komunikat Firmy ENGIE Zielona Energia w …

17-05-2022

Komunikat Firmy ENGIE Zielona Energia w sprawie awarii elektrowni wiatrowej

  Grafika przedstawia Komunikat Firmy ENGIE Zielona Energia w sprawie awarii elektrowni wiatrowej

Czytaj więcej

100 tys. zł w ramach projektu grantowego…

13-05-2022

100 tys. zł w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

10 maja 2022 roku Gmina Dąbrowice podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu...

Czytaj więcej

Wyrazy Współczucia dla Pana Kierownika

09-05-2022

Wyrazy Współczucia dla Pana Kierownika

Grafika przedstawia kondolencje z powodu śmierci taty Pana Kierwnika Krzysztofa Daneckiego

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne 32/2022

05-05-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne 32/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia burz z gradem od godz. 15 dnia 05.05.2022 r. do godz. 23.00 05.05.2022...

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy - informacje oraz terminy przyjmowania wniosków

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Jakiej wysokości dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

       400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,

       600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,

       850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,

       1150 złotrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy?

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

       500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

       750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

       1062,50 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

       1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ważne

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Co w przypadku jeśli dochód przekroczy?

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać. w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach pokój nr 11 od poniedziałku do piątku,  w godzinach 7.30 – 15.30 do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 roku. Osoba do kontaktu – Pani Magdalena Murawska

 

Kiedy będzie wypłata dodatku osłonowego?

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku o dodatek osłonowy do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM