Szczepimy się

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57/2022

05-08-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o możliwości wystąpienia burzy z gradem.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56/2022

03-08-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o możliwości wystąpienia upałów.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55/2022

29-07-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu od godz. 14:00 dnia 30.07.2022 do godz. 20:00...

Czytaj więcej

Upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu Powst…

29-07-2022

Upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

KOMUNIKAT Wójt Gminy Dąbrowice informuje, że dla upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2022 r. o...

Czytaj więcej

Łódzkie smakuje - konkurs dla KGW

29-07-2022

Łódzkie smakuje - konkurs dla KGW

Ruszyły zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu kulinarnego „Łódzkie smakuje”, który zostanie rozstrzygnięty podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Radomsku 21 sierpnia.Konkurs jest...

Czytaj więcej

Jubileusz Złotych Godów - komunikat

29-07-2022

Jubileusz Złotych Godów - komunikat

Szanowni Mieszkańcy! Serdecznie zachęcam do zgłaszania par małżeńskich, zamieszkujących na terenie naszej gminy, które w 2022 roku obchodziły lub będą obchodziły...

Czytaj więcej

Komunikat - przerwa w dostawie wody 25.0…

25-07-2022

W dniu 25.07.2022 w godzinach 12.00-13.00 zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w związku z pracami konserwacyjnymi nie ingerującymi w...

Czytaj więcej

Komunikat - przerwa w dostawie wody 25.0…

25-07-2022

W dniu 25.07.2022 w godzinach 12.00-13.00 zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w związku z pracami konserwacyjnymi nie ingerującymi w...

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54/2022

23-07-2022

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54/2022

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia  o możliwości wystąpienia burz z opadami deszczu i gradu w dniu 23.07.2022 w godzinach...

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w gospodarstwach rolnych ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2021 r.

Łódź, 13 czerwca 2022 r.

                  RT-II.7160.8.2022

 

 

Panie/Panowie
Burmistrzowie i Wójtowie
w województwie łódzkim

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

uprzejmie informuję, że w dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1172 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym w § 13zp określone zostały zasady udzielania przez ARiMR pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy w gospodarstwach rolnych ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2021 r.  

Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r. Po dniu 30 czerwca 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 r. straty w uprawach w wyniku:

·         gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 % plonu;

·         suszy, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej publikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 % plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

·         1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 % plonu;

·         500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 % i mniej niż 60% plonu;

·         500 zł na 1ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 % i mniej niż 60 % plonu.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

 

Z poważaniem

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Bogumiła Kapusta
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu