Wycieczka do Gorenia Dużego

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  „Szansa”  pod honorowym patronatem Wójt Gminy Dąbrowice – Doroty Dąbrowskiej

 serdecznie zaprasza

 na wycieczkę krajoznawczo-rekreacyjną do Gorenia Dużego, Mieszkańców Gminy Dąbrowice posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i osoby w wieku emerytalnym.

Wycieczka odbędzie się 12 września  2017 roku w ramach projektu wspieranego przez Wojewodę Łódzkiego "Starość nie musi być nudna".

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci udziału w wycieczce do dnia 07 września 2017 roku pod numerem telefonu 24-252-50-32.

ilość miejsc ograniczona