Dokumenty

Deklaracja "śmieciowa"
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki