Skład Rady Gminy Dąbrowice

Przewodniczący Rady Gminy:
Michał Drążkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Marek Wojciechowski

Radni:
Mirosław Bielicki
Anna Dopieralska
Radosław Grabski
Janusz Grabowski
Jan Górski
Barbara Jabłońska
Eugeniusz Kacprowicz
Maria Krzemińska
Wiesława Kwiatkowska
Janusz Marzec
Henryka Rosiak
Alina Szczepaniak
Jarosław Wujkowski

Dużury pełni we wtorki w godzinach 8-12 przewodniczący Rady Gminy.