Żakowiec

Sołtys- Przewodnicząca rady Sołeckiej- Aneta Kwiatkowska


Rada Sołecka:

1. Wojciech Kwiatkowski

2. Grzegorz Radke

3. Tomasz Derdzikowski