Żakowiec

Sołtys- Przewodnicząca rady Sołeckiej- Aneta Kwiatkowska


Rada Sołecka:

1. Wojciech Kwiatkowski

2. Grzegorz Radke

3. Tomasz Derdzikowski

Zgórze

Sołtys- Przewodnicząca Rady Soleckiej- Krystyna Jaskulska


Rada Sołecka:

1. Wojciech Korytek

2. Grzegorz Sobczak

3. Jacek Szaumkessel

4. Roman Popis

Witawa

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Zofia Kacprowicz


Rada Sołecka:

1. Tadeusz Kacprowicz

2. Dariusz Mujta

3. Michał Wąs

4. Tomasz Krawczyk

Ostrówki

Sołtys- Przewodnicząca  Rady Sołeckiej- Jacek Spryszyński


Rada Sołecka:

1. Zofia Szarwas 

2. Małgorzata Kubikowska

3. Lech Kacprzak

4. Lidia Kacprowicz

5. Marek Kacprzak

6. Monika Komorowska

 

 

 

Mariopol

Sołtys- Przewodniczący Rady Sołeckiej- Grzegorz Górski


Rada Sołecka:

1. Bożena Lipińska

2. Anita Truszczyńska

 

Liliopol

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Katarzyna Zasadzińska


Rada Sołecka:

1. Roman Pacholczyk

2. Grzegorz Dropiński